Predloženo oslobađanje ŽFBiH od plaćanja putarine za dizel gorivo

0
518
Od ukupnog iznosa, za održavanja željezničke infrastrukture planirano je 21,9 miliona KM

Vlada FBiH je danas utvrdila prijedlog Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH za oslobađanje JP Željeznice Federacije BiH od plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2020. godini, u količini od 2.882.065,80 litara.
Ova odluka je donesena na osnovu planskih potreba Željeznica FBiH za dizel gorivom za sljedeću godinu.
Željeznice FBiH raspolažu sa 70 posto elektrificirane pruge, a saobraćaj na neelektrificiranim, kao i na dijelovima pruge na kojima dođe do kvara elektro sistema obavljaju lokomotive dizelke.