Predstavljen Dunavski kompas: Pomoć za bh. građane na radu u inostranstvu

0
1144
Muamer Bandić više nije direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Informacijskom platformom Dunavskog regiona za ekonomske integracije migranata (DRIM projekt), danas jepredstavila zavodima i službama zapošljavanja u BiH ‘Dunavski kompas’ – informacijsku web aplikaciju.
Ova aplikacija je napravljena u cilju omogućavanja migrantima da na što brži i jednostavniji način dođu do potrebnih informacija iz oblasti rada, obrazovanja, zdravstva, poslovanja, svakodnevnog života i boravka u osam država članica Dunavske regije (Njemačka, Austrija, Češka, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Slovenija i Srbija).
Agencija za rad i zapošljavanje BiH je u projektu imala funkciju člana nadzornog odbora i na taj način dobila mogućnost korištenja Kompasa, a direktor Agencije Muamer Bandić je kazao da će Kompas posebno biti koristan našim državljanima koji rade u državama sa kojima BiH nema potpisane sporazume o zapošljavanju, jer će radnici sada imati na jednom mjestu informacije potrebne za njihovu punu radno-pravnu zaštitu i socijalnu uključenost. Time se sprječava i smanjuje ilegalna migracija, zloupotrebe i prevare, kao i bilo koji drugi oblik nezakonitih radnji na štetu naših radnika.
Osim što je Dunavski kompas veoma koristan instrument kojim možemo doprinijeti poboljšanju statusa i zaštite naših državljana na radu u inostranstvu, također je koristan i kao pokazatelj za vrstu informacija i podataka koje naše institucije trebaju imati za migrante u našoj državi.
Bandić je dodao da se ovaj kompas koristi u zemljama Dunavskog regiona, koje su istovremeno i članice EU, te da BiH na ovaj način usvaja prakse EU koje se, između ostalog, odnose na praćenje potreba tržišta rada i informisanje građana.