Predstavljen projekat ‘Gradovi, općine/opštine i biznis’

0
1069
U VTK BiH predstavljen projekat 'Gradovi, općine/opštine i biznis' - Lokalna poslovna inicijativa

Projekat ‘Gradovi, općine/opštine i biznis’ – Lokalna poslovna inicijativa, koji su razvile Poslovne novine i kompanija LRC, predstavljen je danas na pres-konferenciji u Vanjskotrgovinskoj komori BiH.
Tom prilikom rečeno je da visina stranih i domaćih investicija u privredu jedne općine determiniše održivost i perspektivu njene ekonomije, odnosno, jedini ključ za unaprjeđenje životnog standarda naših građana su nova radna mjesta, kojih nema bez novih investicija.
Svaki grad i svaka općina ima svoje prednosti i potencijale, ali nažalost kod nas se često dešava da oni nisu prepoznati od strane eventulanih investitora. Zato većina općina u BiH ima veoma složenu ekonomsku situaciju sa velikom stopom nezaposlenosti, ogromnim unutrašnjim dugom i ugroženim životnim standardom svojih građana.
U cilju da promoviše i podrži nove poduzetne inicijative u lokanim zajednicama koje će donijeti nove investicije i nova radna mjesta, Poslovne novine i kompanija LRC razvili su plaformu pod nazivom ‘Gradovi, općine/opštine i biznis’ – Lokalna poslovna inicijativa.
Ovaj projekat, kako su kazali, biće baziran na analitičkim podacima o poslovanju u različitim lokalnim zajednicama u BiH i pokazateljima poslovanja najuspješnijih kompanija. Kroz jedinstvenu printanu publikaciju, u specijalnom izdanju Poslovnih novina, te web portalu (www.poslovnenovine.ba ) po prvi put će se prezentovati istraživanje i mapiranje privrednih potencijala namijenjeno domaćim i stranim privrednicima, lokalnim zajednicama, institucijama, ekonomskim odjelima ambasada i široj javnosti, a sve u cilju privlačenja investicija u realni sektor i otvaranja novih radnih mjesta, kazala je Alena Ahmetspahić-Fočo, direktorica Projekta i glavna i odgovorna urednica Poslovnih novina.
Podršku Projektu pružila je i Vanjskotrgovinska komora BiH koja je prepoznala njegov značaj za osnaživanje privrednih sektora i kompanija koje su nosioci privrednog razvoja u lokalnim zajednicama.
“Nadamo se da će privredna analiza, koja će obuhvatiti 141 zajednicu, biti pokretač novih poslovnih inicijativa koje će rezultirati novim investicijskim projektima, otvaranju novih radnih mjesta i povećanju izvoza proizvoda i usluga iz BiH”, rekao je predsjednik VTK BiH Ahmet Egrlić.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu dr Anto Domazet iznio je stručni osvrt na važnost projekta za razvoj lokalnih zajednica u BiH, te jačanje poduzetništva na lokalnom nivou za povećanje zaposlenosti i prihoda.
“Projekat želi da na osnovu uspostavljene metodologije prepozna lokalne zajednice u kojima privredni sektor ima najbolje performanse u uporedbi sa drugim privrednim sektorima u drugim lokalnim zajednicama. Cilj nam je da u ekonomskoj situaciji kakva je trenutno u BiH, ukažemo na one lokalne zajednice, privredne sektore i poduzetnike koji ostvaruju više, sa željom da njihovi primjeri posluže prepoznavanju najboljih praksi, učenju i saradnji”, rekao je konsultant u Projektu Asad Karišik.