Predstavljena online platforma za dodjeljivanje certifikata Safe Travels

0
234
Ministrica Đapo predstavila online platformu za dodjeljivanje certifikata Safe Travels

Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo danas je u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu predstavila online platformu ‘safetravels.turizambih.ba’ za dodjeljivanje certifikata Safe Travels kompanijama i organizacijama u BiH.
Riječ je o oznaci koju dodjeljuje Svjetsko vijeće za turizam i putovanja (WTTC), a koja omogućava putnicima da prepoznaju destinacije koje su usvojile globalne standarde zdravstvene i higijenske zaštite vezane za borbu protive pandemije Covid-19, kao važan preduslov za sigurna putovanja. Bosna i Hercegovina je dobila pravo na korištenje Safe Travels oznake u martu 2021.
Ministrica Đapo kazala je da su Vijeće ministara BiH, entitetske vlade i Vlada Brčko distrikta BiH usvojili protokole koji propisuju smjernice i daju garancije za zaštitu zdravlja radnika u turizmu, kao i zaštitu turista od Covid-19.
“Oznaka ‘Safe Travels’ znači puno bolji imidž kompanija, bilo da se radi o hotelima, turističkim agencijama, vodičima ili bilo kojim pružaocima usluga, kao što su muzeji i slično”, kazala je ministrica Đapo.
Direktor Ureda za ekonomski razvoj USAID-a u BiH Karl Wurster izrazio je zadovoljstvo što su pomogli Federalnom ministarstvu da pokrene online platformu za registraciju zanteresovanih organizacija.
“Kada turisti vide oznaku Safe Travels to im garatuje da se ta kompanija pridržava smjerica i prokola za zaštitu zdravlja od Covid-19 u turizmu koje su usvojile državne institucije”, rekao je Wurster.
Raisa Ratković, članica uprave kompanije Holdina koja je prva stekla taj certifikat, naglasila je da im je bilo zadovoljstvo sarađivati s projektom USAID Turizam na implementaciji najboljih međunarodnih praksi za zaštitu od Covid-19 na njihovoj mreži benzinskih stranica INA i Energopetrol.