Predstavnici sindikata i političkih stranaka: Snažnije u borbu za zaštitu prava radnika!

0
473
Održan event 'Ko se u politici brine za radnike'

Dugoočekivani event ‘Ko se u politici brine za radnike’, kojeg su organizirali Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH i Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiHodržan je danas putem ZOOM platforme.
“Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH je sindikat koji vrlo jasno stoji iza ubjeđenja da sindikat mora biti neovisan od svih utjecaja, pa tako i političkih. Istovremeno smo svjesni da stavovi kojima smo nezadovoljni ne možemo mijenjati sami i bez vrlo jasne političke volje. Iz tog razloga smo u potrazi za odgovornim i motiviranim političarima sa kojima ćemo ostvariti konkretnu saradnju i dijalog sa samo jednim ciljem – jasno vidljivim poboljšanjem radničkih prava“, izjavila je Mersiha Beširović, predsjednica Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti BiH.
Ona je dodala da STBiH insistira na stvarnim i učinkovitim rješenjima, sigurnom radu, izjednačavanju i harmonizaciji radničkih prava u svim dijelovima BIH i za sve radnike , te bezbijedan i bolje plaćen posao.
“Pitanja o povećanju plata, te slobodnom danu za praznike i nedjeljom, su pitanja za koja radnici iz ovog sektora očekuju i odgovore i rezultate“, kazala je Beširović.
Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH i Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH su pokrenuli nove inicijative kako bi u budućnosti učinili više za radnike. Procjena je da trenutno radna snaga u BiH iznosi približno 23% od ukupnog broja stanovništva. Međutim, i u ovoj najbrojnijoj kategoriji stanovništva, nisu svi jednaki.
“Sindikati više od 15 godina zahtijevaju donošenje Zakona o zaštiti na radu, povećanje plaća, te osiguranje dostojanstvenog i sigurnog rada radnika u realnom sektoru“, izjavila je Lejla Ćatić, predsjednica SSŠPDP BiH.
“Takozvani korona zakon je ugrozio prava radnika. Situacija u kojoj se nalazimo i pri tome ne znamo do kada će trajati je nesigurna. Poslodavci neće investirati, a radnici će nastaviti napuštati zemlju, pri tome kupovna moć će opadati. Od čega onda vlast misli da živimo? Usvajanje Zakona o radu u ovoj formi potiče ljude da rade samo u javnom sektoru i pri tome srozava prava radnika u realnom sektoru. Realni sektor zaslužuje poštovanje, a neophodno je izjednačavanje plata u ova dva sektora. Radnici su svjesni da političari razmišljaju o radnicima i njihovim pravima samo dok traje izborni proces“, dodala je Svetlana Cenić, ekonomska analitičarka.
Ovo je bila jedinstvena prilika da se predstavnici političkih partija u live streamu direktno obrate radnicima, koji su diskusiju pratili na Facebook stranicama sindikata i njima odgovore na pitanje da li su i na koji način spremni staviti interese radnika u privatnom sektoru u svoj fokus. Događaj je bio izuzetno posjećen od strane samih radnika i članova sindikata s velikim brojem pitanja i komentara, posebno mladih ljudi okupljenih u sindikat.
Organizacijom ovog događaja navedeni sindikati žele istaći potrebu da se izvršna i zakonodavna vlast u zemlji daleko progresivnije uključe u borbu za zaštitu prava radnika i unaprjeđenje uvjeta rada na radnim mjestima.