Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio novi Zakon o PIO

0
1038
Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH (Foto: Arhiv)

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH danas je na vanrednoj sjednici većinom glasova zastupnika usvojio Prijedlog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO).
Usvojen je i zaključak (prijedlog SBB-a) koji obavezuje Vladu FBiH da u narednih pola godine prati primjenu ovog zakona i predlaže izmjene i dopune zakona o PIO kako bi se otklonili osnovni nedostaci u ovom zakonu, a posebno oni koje se odnose na radnike sa najnižim primanjima.
Novi Zakon o PIO-u predviđa novi bodovni sistem za obračun visine penzija u Federaciji BiH, a predlagači zakona navode da će on biti pravedniji u odnosu na dosadašnje odredbe zakona te da će ublažiti razlike u penzijama penzionera koji su ušli u penzijski sistem do 1998. godine, odnosno da će ujednačiti visine penzija za penzionere koji su otišli u penziju po novom zakonu kroz vrijednost boda od 14 KM.
Novim Zakonom o PIO predviđena su i jednokratna povećanja od 10 posto za penzionere koji su otišli u penziju do jula 1998. godine, odnosno pet posto povećanja za one koji su penzionisani do 31. decembra 2007.
Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača ocijenio je da će novi Zakon o PIO stabilizirati penzioni sistem koji će omogućiti redovnu isplatu penzija, te omogućiti pravičniji sistem izračuna penzija uvođenjem bodovnog sistema.
Drljača je prezentirao i izračune penzija za različite kategorije, navodeći primjer da bi penzija učiteljice sa 40 godina staža po dosadašnjem zakonu bila 635 KM, a prema novom bila bi veća 37 KM. On je dodao i da bi penzije policijskim službenicima i radnicima iz realnog sektora bile uvećane za 25 KM.
Međutim, ovim predloženim rješenjima protivili su se predstavnici opozicionih stranaka i sindikata (što je rezultiralo i protestom pred zgradom Parlamenta FBiH), smatrajući da novo zakonsko rješenje velikom broju budućih penzionera znatno snižava penzije u odnosu na to kada bi otišli u penziju pod važećim zakonom.
Za sutra je najavljena i vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta FBiH koji bi takođe trebao da razmatra Prijedlog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.