Pregovori Vlade FBiH i Sindikata rudnika uglja, biće teško ispuniti sve zahtjeve rudara

Rudnici u Koncernu Elektroprivrede BiH u 2020. godini iskazali su gubitak u poslovanju u ukupnom iznosu od 74,65 miliona KM

0
486
Sjednica Vlade Federacije BiH (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju Ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju u rudnicima uglja u FBiH. Ova, kao i informacija Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo o stanju u zavisnim društvima – rudnicima Koncerna EPBiH, bit će dostavljene Parlamentu Federacije BiH na razmatranje i usvajanje.
Kako je zaključeno, Vlada FBiH formira pregovarački tim sačinjen od predstavnika Ureda premijera FBiH, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, rudnika uglja koji posluju u sastavu Koncerna Elektroprivrede BiH i Sindikata radnika rudnika u FBiH.
Prvi sastanak Pregovaračkog tima bit će održan danas u zgradi Vlade FBiH u Sarajevu, s početkom u 19 sati.
Vlada FBiH podržava stav Elektroprivrede BiH o prihvatljivosti dijela zahtjeva Sindikata radnika rudnika u FBiH upućenih aktom od 28.11.2021 godine, a koji je obrazložen u informaciji EPBiH, kaže se u zaključcima.
U detaljnoj informaciji, koja sadrži analizu stanja, između ostalog je navedeno da je 2020. godini u rudnicima uglja proizvedeno 6.179.675 tona, što je 94,22 posto u odnosu na 2019. godinu, odnosno 80, 16 posto u odnosu na plan proizvodnje po energetskom bilansu za 2020. godinu.
Rudnici u Koncernu JP Elektroprivreda BiH proizveli su 4.611.915 tona uglja, što iznosi 92,36 posto u odnosu na 2019. godinu, odnosno 76,74 posto u odnosu na plan proizvodnje po energetskom bilansu za 2020. godinu. RMU Banovići d.d. Banovići proizveo je 1.567.760 tona, odnosno 100,15 posto u odnosu na 2019. godinu, a 92,22 posto u odnosu na plan proizvodnje po energetskom bilansu. Ostvarena proizvodnja uglja u 2020. godini manja je za 379.192 tona u odnosu na 2019. godinu, a manja je i za 1.529.920 tona odnosu na plan proizvodnje po energetskom bilansu.
Ostvarena proizvodnja uglja za prvih deset mjeseci 2021 godine je manja za 696.086 tona u odnosu na plan po energetskom bilansu. Najveći pad u proizvodnji je u Rudniku uglja Kreka i on iznosi 482.467 tona.
Broj radnika u rudnicima na neodređeno vrijeme, sa stanjem 31.12.2020. godine je 10.148 i manji je za 606 radnika, odnosno za 5,64 posto u odnosu na prethodnu godinu. Prosječna neto plaća u rudnicima za 2020. godinu iznosila je 1.167,63 KM (u 2019. godini 1.136,20 KM) i veća je za 2,77 posto u odnosu na prethodnu godinu. U rudnicima Koncerna EP BiH u 2020. godini, ostvarena je prosječna neto plaća od 1.145,43 KM (u 2019. godini 1.139,25 KM) i veća je za 0,54 posto u odnosu na prethodnu godinu.
U toku 2020. godine ukupna investiciona ulaganja u rudnike uglja iznosila su 49.784.696,00 KM, što je 17,23 posto manje u odnosu na investicije iz prethodne godine.
U toku 2020. godine sektor rudarstva je u ukupnom bilansu iskazao gubitak u poslovanju od 73.980.629 KM, što je 3,93 posto više u odnosu na prethodnu godinu. Rudnici u Koncernu Elektroprivrede BiH su iskazali gubitak u poslovanju u ukupnom iznosu od 74.655.139 KM, dok je gubitak u 2019. godini iznosio je 72.051.946 KM. Obaveze prema PIO iznosile su lani 217.532.156,51 KM, ukupne obaveze za zdravstvo 174.211.172,91 KM, a za nezaposlene 36.658.667,82 KM.
U informaciji je, također, navedeno i da je Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH 28.11.2021. godine promijenio broj svojih zahtjeva od 21. novembra sa osam na 13.