Pregovori Vlade FBiH i Sindikata rudnika uglja, biće teško ispuniti sve zahtjeve rudara

Rudnici u Koncernu Elektroprivrede BiH u 2020. godini iskazali su gubitak u poslovanju u ukupnom iznosu od 74,65 miliona KM

0
128
Vlada FBiH donijela je Odluku o utvrđivanju liste korisnika finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju Ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju u rudnicima uglja u FBiH. Ova, kao i informacija Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo o stanju u zavisnim društvima – rudnicima Koncerna EPBiH, bit će dostavljene Parlamentu Federacije BiH na razmatranje i usvajanje.
Kako je zaključeno, Vlada FBiH formira pregovarački tim sačinjen od predstavnika Ureda premijera FBiH, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, rudnika uglja koji posluju u sastavu Koncerna Elektroprivrede BiH i Sindikata radnika rudnika u FBiH.
Prvi sastanak Pregovaračkog tima bit će održan danas u zgradi Vlade FBiH u Sarajevu, s početkom u 19 sati.
Vlada FBiH podržava stav Elektroprivrede BiH o prihvatljivosti dijela zahtjeva Sindikata radnika rudnika u FBiH upućenih aktom od 28.11.2021 godine, a koji je obrazložen u informaciji EPBiH, kaže se u zaključcima.
U detaljnoj informaciji, koja sadrži analizu stanja, između ostalog je navedeno da je 2020. godini u rudnicima uglja proizvedeno 6.179.675 tona, što je 94,22 posto u odnosu na 2019. godinu, odnosno 80, 16 posto u odnosu na plan proizvodnje po energetskom bilansu za 2020. godinu.
Rudnici u Koncernu JP Elektroprivreda BiH proizveli su 4.611.915 tona uglja, što iznosi 92,36 posto u odnosu na 2019. godinu, odnosno 76,74 posto u odnosu na plan proizvodnje po energetskom bilansu za 2020. godinu. RMU Banovići d.d. Banovići proizveo je 1.567.760 tona, odnosno 100,15 posto u odnosu na 2019. godinu, a 92,22 posto u odnosu na plan proizvodnje po energetskom bilansu. Ostvarena proizvodnja uglja u 2020. godini manja je za 379.192 tona u odnosu na 2019. godinu, a manja je i za 1.529.920 tona odnosu na plan proizvodnje po energetskom bilansu.
Ostvarena proizvodnja uglja za prvih deset mjeseci 2021 godine je manja za 696.086 tona u odnosu na plan po energetskom bilansu. Najveći pad u proizvodnji je u Rudniku uglja Kreka i on iznosi 482.467 tona.
Broj radnika u rudnicima na neodređeno vrijeme, sa stanjem 31.12.2020. godine je 10.148 i manji je za 606 radnika, odnosno za 5,64 posto u odnosu na prethodnu godinu. Prosječna neto plaća u rudnicima za 2020. godinu iznosila je 1.167,63 KM (u 2019. godini 1.136,20 KM) i veća je za 2,77 posto u odnosu na prethodnu godinu. U rudnicima Koncerna EP BiH u 2020. godini, ostvarena je prosječna neto plaća od 1.145,43 KM (u 2019. godini 1.139,25 KM) i veća je za 0,54 posto u odnosu na prethodnu godinu.
U toku 2020. godine ukupna investiciona ulaganja u rudnike uglja iznosila su 49.784.696,00 KM, što je 17,23 posto manje u odnosu na investicije iz prethodne godine.
U toku 2020. godine sektor rudarstva je u ukupnom bilansu iskazao gubitak u poslovanju od 73.980.629 KM, što je 3,93 posto više u odnosu na prethodnu godinu. Rudnici u Koncernu Elektroprivrede BiH su iskazali gubitak u poslovanju u ukupnom iznosu od 74.655.139 KM, dok je gubitak u 2019. godini iznosio je 72.051.946 KM. Obaveze prema PIO iznosile su lani 217.532.156,51 KM, ukupne obaveze za zdravstvo 174.211.172,91 KM, a za nezaposlene 36.658.667,82 KM.
U informaciji je, također, navedeno i da je Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH 28.11.2021. godine promijenio broj svojih zahtjeva od 21. novembra sa osam na 13.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here