Premija VIG-a u prvom polugodištu porasla 11,6%, a neto dobit za 8,6%

Regulatorni koeficijent solventnosti VIG Grupe iznosio je 285% na dan 30. juna 2022., što ukazuje da su kapitalni resursi i dalje vrlo jaki i stabilni

0
6081
Elisabeth Stadler, izvršna direktorica Vienna Insurance Group

Austrijska Vienna Insurance Group (VIG), u okviru koje u BiH posluju dvije njene članice – Vienna i Wiener osiguravajuće kuće, nastavlja odličan poslovni razvoj sa polugodišnjim rezultatima za 2022. godinu.
Najvažnije ključne brojke pokazuju značajna poboljšanja u odnosu na isti period prethodne godine. Obim premije se povećao za 11,6% na 6,44 milijarde eura. Dobit prije oporezivanja porasla je za 10,3%, na 277,3 miliona eura. Kombinovani omjer poboljšao se za 0,9% na 94,3%. Omjer solventnosti VIG grupe povećan je na 285%.
“Još uvijek proživljavamo vrlo izazovna vremena, obilježena prvenstveno ratom u Ukrajini, visokom inflacijom i pandemijom koja još uvijek ostavlja svoje posljedice. Iako ti uticaji – koji također imaju uticaj na industriju osiguranja – ‘zamagljuju’ ekonomske izglede, VIG Grupa nastavlja pokazivati vrlo snažnu otpornost, što se ogleda u poboljšanim ključnim brojkama. Polugodišnji rezultati daju nam uvjerenje da ćemo ostvariti pozitivan poslovni rezultat u 2022. godini”, kazala izvršna direktorica VIG-a Elisabeth Stadler.

Neživotno osiguranje poguralo rast premije

U prvoj polovini 2022. obim premije značajno je porastao za 11,6% na 6.443 miliona eura (bez kompanija Aegon). Sve poslovne linije i svi VIG segmenti bilježe rast premije u odnosu na prvo polugodište prethodne godine.

Značajan porast s dvocifrenim stopama rasta prvenstveno je rezultat neživotnih linija poslovanja (osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti prema trećim licima 975,2 miliona eura, +20,3%; osiguranje od sopstvene štete na motornim vozilima 787,5 miliona eura, +11,1%;ostala imovina i osiguranje od nezgode 3.323,7 miliona eura, +15,2% i zdravstveno osiguranje 411,8 miliona eura, +11,9%). Redovna premija životnog osiguranja iznosi 1.418,2 miliona eura (+4,1%), a jednokratna premija životnog osiguranja 485,4 miliona eura (+8,9%).
Najveća povećanja premije ostvarena su u Češkoj Republici, Austriji i proširenom CEE segmentu, a ovdje posebno Rumunija i baltičke zemlje bilježe visok rast premije.

Rezultat prije oporezivanja porastao 10,3%

Rezultat prije oporezivanja od 277,3 miliona eura veći je za 10,3% u odnosu na prethodnu godinu. Uz mjere koje su već poduzete u prvom kvartalu 2022., ovaj rezultat uključuje daljnje mjere, što znači da je više od tri četvrtine od približno 165 miliona eura izloženosti ruskim državnim i korporativnim obveznicama Grupe VIG već osigurano u prvoj polovini godine.
Finansijski rezultat (isključujući rezultat konsolidiranih društava u kapitalu) iznosi 315,5 miliona eura (-10,1%) za prvu polovinu 2022. godine. Sa 202,3 miliona eura, neto dobit bila je 8,6% veća nego prethodne godine.

Koeficijent solventnosti iznosi 285%

Niži koeficijenti troškova i šteta doveli su do značajnog poboljšanja kombinovanog omjera na 94,3% u odnosu na prethodnu godinu (95,2%). Najveća poboljšanja u kombinovanom omjeru zabilježena su u segmentima Austrija, Poljska i proširena CEE, posebno Bugarska i Albanija, uključujući Kosovo.
Regulatorni koeficijent solventnosti VIG Grupe iznosio je 285% na dan 30. juna 2022., što ukazuje da su kapitalni resursi i dalje vrlo jaki i stabilni (uključujući prelazne mjere, koeficijent solventnosti na dan 31. 12. 2021. bio je 250%).
VIG Group je na dan 30. juna 2022. godine imala 34,4 milijarde eura investicija. Zbog rata u Ukrajini, Vienna Insurance Group revidirala je svoj trenutni strateški program ‘VIG 25’: ”Inicijative pokrenute u VIG 25 podupiru vrlo pozitivne trenutne rezultate i nastavit će se dosljedno provoditi nakon evaluacije u vezi s trenutnim izazovima”, objašnjava Elisabeth Stadler.
Razvoj finansijske 2022. godine i dalje je pod uticajem neizvjesnosti, posebno rata u Ukrajini i njegovih nepredvidivih posljedica. Kao rezultat toga, trenutno se ne radi prognoza za kraj godine. Međutim, VIG Grupa smatra da se može dobro nositi s izazovima i cilja na pozitivan operativni učinak u 2022. godini.