Premijerka BPK: Izgradnja tunela Hranjen nije uvjetovana izgradnjom HE Ustikolina

0
365
Premijerka BPK Goražde razgovarala sa generalnim direktorom Elektroprivrede BiH

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) Goražde Aida Obuća razgovaral je danas sa generalnim direktorom Elektroprivrede BiH Admirom Andelijom, a sastanku je prisustvovao i izvršni direktor za kapitalne investicije Senad Salkić, te ministri u Vladi za privredu i urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, Haris Salković i Bojan Krunić.
Na sastanku je razgovarano o energetskim projektima koji bi se trebali realizovati na području BPK. Poseban akcenat stavljen je na kapitalni projekat izgradnje HE Ustikolina, s čim u vezi je direktor Andelija izrazio nadu da će ovaj projekat iz faze istražnih radnji, preći u fazu realizacije.
“Obzirom da su građani općine Foča u FBiH i Goražda ranije iskazali protivljenje gradnji HE Ustikolina, mi ga ne možemo dovoditi u pitanje, a ukoliko je to i dalje opredjeljenje, o tome smo danas razgovarali, mi ćemo se naravno okrenuti drugim projektima u FBiH, jer mi nemamo više vremena za neka preduga čekanja. Imamo ponude za druge projekte, na drugim lokacijama i mi ćemo se okrenuti njima”, kazao je Andelija.
Napomenuo je da je razgovarano i o drugim projektima Elektorpivrede BiH na području BPK Goražde uključujući i one oko obnovljivih izvora, što je, kako je rekao, trend i obaveza i Elektroprivrede i naše države.
“U BPK smo napravili našu prvu malu hidroelektranu Osanica, vrlo brzo ćemo biti u prilici da napravimo i prvu solarnu elektranu na teritoriji Grada Goražda. Elektroprivreda BiH je krajem 2020. godine raspisala javni poziv za otkup projekata iz obnovljivih izvora električne energije i javila se jedna privatna firma iz Goražda koja je bila u fazi skoro završetka jedne solarne elektrane i ponudili su da mi preuzmemo taj projekat, za što smo se i opredijelili. U toku je prebacivanje dokumentacije sa te firme na EP, vrlo brzo će biti raspisan tender za ugradnju opreme i puštanje u pogon”, kazao je generalni direktor Elektroprivrede BiH.
Premijerka BPK Goražde Aida Obuća podsjetila je da su Općinsko vijeće Foča u FBiH i Gradsko vijeće Goražde donijeli odluku da se krene u istražne radnje za HE Ustikolina, kako bi se eventualno donijela i odluka o gradnji same hidroelektrane.
“To znači da te dvije lokalne zajednice, odnosno njihovi predstavnički organi, podržavaju takve aktivnosti. Pretpostavljam da su svjesni benefita koji će se u perspektivi desiti, ali to nije bilo jedino pitanje kojeg smo se mi danas dotakli. Elektoprpivreda je sa više projekata prisutna u BPK u sve tri lokalne zajednice kada su pitanju MHE koje postoje, a koje su na osnovu Zakona o koncesijama date ovom javnom preduzeću. Takođe, raduje me da kada je u pitanju poslovanje EP BiH, slijede smjernice EU kada je u pitanju iskorištenost obnovljivih izvora energije i što će ovo javno preduzeće prvo imati solarnu elektranu na području BPK, a ohrabruju i daljnje aktivnosti odnosno istražne radnje koje bi se mogle raditi kada je u pitanju vjetropotencijal, odnosno iskorištenost i tih izvora energije na području BPK”, kazala je Obuća.
Ona je odbacila špekulacije koje se pojavljuju u javnosti, da je izgradnja tunela Hranjen, kao dijela buduće brze ceste Goražde – Sarajevo, uvjetovana izgradnjom HE Ustikolina.
“Izgradnja tunela Hranjen nije bila apsolutno uvjetovana drugim projektima koji bi se trebali desiti u BPK, jer priča o boljoj povezanosti Sarajeva i Goražda datira od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, tako da povezanost sa izgradnjom HE Ustikolina, ne bih dovodila u taj kontekst”, zaključila je premijerka Aida Obuća.