Prevoj Karaula biće završen do kraja septembra, a tunel Vranduk mjesec kasnije

0
790
Saobraćaj će se od 5 do 21 h odvijati u obje saobraćajne trake, a onda do 0,30 h naizmjenično, jednom trakom

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici upoznata sa izvještajem JP Ceste FBiH o stanju radova na izgradnji dionice ceste M-18 na prevoju Karaula i rekonstrukciji tunela Vranduk.
Kada je riječ o Karauli, izvođač radova je predložio novo produženje roka za dovršenje radova do 30. septembra ove godine. No, nakon što je inžinjer pregledao taj prijedlog, a uzimajući u obzir teškoće nastale usljed pokretanja zemljanog pokrivača u kišnom razdoblju, investitor je saglasan da odobri produženje roka za dovršetak svih radova do kraja oktobra 2019. godine.
Što se tiče tunela Vranduka, na saobraćajnici Zenica – Doboj, planirano je da građevinski radovi u glavnoj tunelskoj cijevi budu završeni do kraja oktobra ove godine, kada bi u dnevnom intervalu promet bio normaliziran u obje trake tunela. U trećoj smjeni (22 – 06 h) jedna traka bi bila korištena za montažu opreme, a druga za naizmjenično propuštanje vozila.