Prezentiran sistem procjene vrijednosti nekretnina

0
584
Delegaciji FBiH u Sloveniji prezentiran sistem procjene vrijednosti nekretnina

Zamjenica premijera Federacije BiH i federalna ministrica finansija Jelka Milićević, v.d. direktor Porezne uprave FBiH Šerif Isović, direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željko Obradović i direktorica CILAP projekta (Izgradnja kapaciteta za unaprjeđenje zemljišne administracije i procedura u BiH) Anđa Zimić su od 2. do. 4. decembra boravili u posjeti institucijama Vlade Republike Slovenije.
Cilj posjete bila je prezentacija sistema procjene vrijednosti nekretnina, obzirom da je Slovenija jedina zemlja regije koja je uspostavila ovaj sistem.
Naime, u Bosni i Hercegovini je, zahvaljujući CILAP projektu, pokrenuto niz aktivnosti s ciljem povećavanja učinkovitosti i pouzdanosti procesa zemljišne administracije, a kao jedna od bitnijih je uspostava Registra cijena nekretnina, realizirana u saradnji Porezne uprave FBiH i Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Cilj Registra cijena nekretnina je pružanje uvida u stvarni razvoj i kretanje tržišta nekretnina kako bi bili postignuti veća transparentnost i sigurnost.
Direktor Geodetske uprave Slovenije Tomaž Petek je delegaciji Federacije BiH prezentirao projekt uspostave registra cijena i vrijednosti nekretnina. Održan je i sastanak u Ministarstvu finansija, gdje je državni sekretar Natalija Kovač Jereb, sa saradnicima, prezentirala porezni sistem Republike Slovenije, a u Ministarstvu socijalne brige je ministrica Ksenija Klampfer prikazala sve koristi od podataka vrijednosti nekretnina u sistemu socijalnih davanja.
Posjet je ocijenjen veoma korisnim, obzirom da institucije Federacije BiH u sektoru zemljišne administracije razvijaju kapacitete za pripremu i realizaciju projekta procjene vrijednosti nekretnina, saopćeno je iz Vlade FBiH.