Prezentirana studija za uspostavu holdinga javnih komunalnih preduzeća u KS

0
439
U KS prezentirana studija za uspostavu holdinga javnih komunalnih preduzeća

U Vladi Kantona Sarajevo danas je prezentirana Studija društveno-ekonomske opravdanosti uspostave holdinga javnih komunalnih preduzeća na području KS koju je Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture naručilo 2017. godine.
Studiju je izradio konzorcij Ekonomski fakultet u Sarajevo – Ekonomski institut Sarajevo i ENOVA Sarajevo u kojem su učestvovali: prof. dr. Muamer Halilbašić, prof. dr. Aziz Šunje, prof. dr. Sead Kreso, prof. dr. Veljko Trivun, prof. dr. Vedad Silajdžić i mr. Armin Avdić.
Ova studija sadrži analizu trenutnog stanja u ovom sektoru, različite modele organizacije holdinga i prezentaciju iskustava drugih gradova, organizaciono-pravni aspekt uspostave holdinga komunalne privrede, ekonomsku opravdanost uspostave, kao i zaključke i preporuke sa akcionim planom.
Prilikom izrade studije posebna pažnja je adresirana na analizu pravnih dilema i pitanja koja se tiču javnih komunalnih preduzeća. Predstavljena su dva modela djelovanja, uzevši u obzir ekonomsku opravdanost uspostave holdinga.
Premijer KS Mario Nenadić i ministrica pravde i uprave Mersa Kustura su kazali da je veoma važno što prije izvršiti reorganizaciju lokalne samouprave, a u skladu sa tim i podjelu nadležnosti u odnosu na javna komunalna preduzeća, odnosno usluge koje pružaju.
Premijer Nenadić smatra da holding jeste rješenje, ali rješenje koje iziskuje relevantne informacije, određeni period i adekvatnu dinamiku.
“Neophodno je izvršiti reorganizaciju javnih komunalnih preduzeća i poboljšati funkcionalnost rada, ali su za to neophodne dobre pripreme. Jedan od preduslova je finansijska stabilizacija svih sedam preduzeća da bi se donijela ispravna odluka o tome u kojem će se pravcu tačno krenuti. Da li će to biti uspostava holdinga ili neki drugi vid reorganizacije komunalnih preduzeća, znaćemo čim ostvarimo preduslove za to”, kazala je ministrica Glamoč.