Prihodi Budžeta FBiH u prvih devet mjeseci porasli 18%, premašili 3,9 milijardi KM

0
121
U periodu januar-oktobar 2022. u odnosu na isti period lani uplaćeno poreskih prihoda više za 15,15%

Vlada FBiH danas je usvojila izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije BiH za period januar-septembar 2022. godine. Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje Budžeta FBiH iznose 3.935,29 miliona KM, što je 70,30 posto planiranog za 2022. godinu, te su za 18 posto veći u odnosu na ostvarenje u istom periodu prethodne godine.
Prihodi od poreza iznosili su 3.215,27 miliona KM. Neporezni prihodi iznosili su 284,17 miliona KM, primljeni tekući transferi 27,49 miliona KM i prihodi po osnovu finansiranja budžeta 408,36 miliona KM.
Prihodi od indirektnih poreza iznosili su 1.352,01 milion KM, što je 80 posto planiranih sredstava Budžetom FBiH za 2022. godinu i zabilježili su rast od 166,76 miliona KM u odnosu na isti period lani.
Ukupno obračunati rashodi i izdaci za devet mjeseci su iznosili 3.592,23 miliona KM. Tekući transferi i drugi tekući rashodi bili su 2.749,53 miliona KM i za 310,25 miliona KM su veći u odnosu na izvršenje u istom periodu 2021. godine. Najveća izdvajanja po osnovu tekućih transfera i drugih tekućih rashoda odnose se na isplate penzija (1.886,47 miliona KM), doprinose za zdravstveno osiguranje (21,96 miliona KM), naknade za fizičku onesposobljenost (1,74 miliona KM) i za civilne žrtve rata (18,34 miliona KM). Potom isplate za vojne invalidnine (199,01 milion KM), provedbu Zakona o pravima demobilisanih branitelja – novčana egzistencijalna naknada (37,40 miliona KM), te provedbu Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja (12,19 miliona KM) i za civilne invalidnine (104,61 miliona KM).
Također je kantonima doznačeno 200 miliona KM na ime finansijske pomoći za provedbu strukturnih reformi i su/finansiranje infrastrukturnih projekata, koji su od značaja za FBiH u omjeru 50:50 posto.
Što se tiče transfera za zdravstvo ukupno su izdvojena sredstva u iznosu od 56,77 miliona KM.
Kapitalni transferi realizirani su u iznosu od 63,34 miliona KM, što je 60 posto veće ostvarenje u odnosu na isti period 2021. godine.