Prihodi u Budžetu FBiH u prvom kvartalu manji 20% od planiranog

0
377
Rast depozita na mjesečnom nivou registrovan je kod sektora stanovništva za 151,3 miliona KM

Budžet Federacije BiH je u prva tri mjeseca 2020. godine ostvario ukupne prihode od 996,3 miliona KM, što je 20 posto od planiranog. Od toga su porezni prihodi iznosili 871,7 milona KM, neporezni 117,4 miliona KM, te primici od finansiranja 7,2 miliona KM.
Ovo se kaže u izvještaju o izvršenju Budžeta FBiH u prvom kvartalu ove godine, usvojenom na današnjoj sjednici Vlade Federacije BiH u Sarajevu.
Ukoliko bi se plan posmatrao na bazi 1/4, idealno ostvarenje prihoda bi bilo 1.238,4 miliona KM, što znači da realizacija naplate prihoda za prva tri mjeseca odstupa u odnosu na planiranu dinamiku, te naplaćeni prihodi bilježe podbačaj od 242,2 miliona KM, što je manje za 20 posto.
Integriranjem Federalnog zavoda za penziono-invalidsko osiguranje u Budžetu došlo je do skoro dvostrukog povećanja budžeta, tako da se realno ne može izvršiti poređenje ukupnih prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Ukupno obračunati rashodi i izdaci za prvi kvartal 2020. godine iznose 893,7 miliona KM, što je 18 posto u odnosu na planirane.
Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 642,4 miliona KM, što je 72 posto ukupno obračunatih rashoda i izdataka u tekućem razdoblju.