Prihodi od indirektnih poreza u 11 mjeseci porasli 7,18%, na 9,7 milijardi KM

Prihodi od indirektnih poreza u periodu januar-novembar 2023. veći su za 652 miliona KM u odnosu na isti period prošle godine

0
192
UIO BiH: Prihodi od indirektnih poreza veći za 652 miliona KM

Prihodi od indirektnih poreza u jedanaest mjeseci 2023. godine iznosili su 9 milijardi i 727 miliona KM i veći su za 652 miliona KM ili 7,18 posto u odnosu na isti period 2022. godine kada su iznosili 9 milijardi i 75 miliona KM.
Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH saopćeno je da je samo u novembru ove godine prikupljeno 927 miliona KM indirektnih poreza što je za 64 miliona KM više u odnosu na isti mjesec prošle godine.
Nakon što je UIO izvršila povrat PDV-a privredi u iznosu od milijardu i 984 miliona KM, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u periodu januar-novembar 2023. godine (država, entiteti i Brčko distrikt) iznosili su 7 milijardi i 743 miliona KM i veći su za 557 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2022. godine.
Za finansiranje državnih institucija u prvih 11 mjeseci 2023. godine raspoređen je iznos od 937 miliona KM. Višak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je na računima entiteta i Brčko distrikta. Tako je Federacija BiH dobila 4 milijarde i 198 miliona KM, Republika Srpska 2 milijarde i 314 miliona KM i Distrikt Brčko 234 miliona KM.
U tablici ispod prikazana su raspoređena sredstva entitetima i Brčko distriktu sa pripadajućim vanjskim dugom u periodu januar-novembar 2023. u poređenju sa istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

Izvor: Uprava za indirektno oporezivanje BiH

Pored ovih raspoređenih prihoda, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 206 miliona KM, Republika Srpska 136 miliona KM i Distrikt Brčko 6,9 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za cestarine, saopćeno je iz UIO BiH.