Prihodi od indirektnih poreza u januaru 801 milion KM, rast za 13%

0
320
UIO BiH: Prihodi od indirektnih poreza u januaru veći za 92 miliona KM

Prihodi od indirektnih poreza u januaru 2023. godine iznosili su 801 milion KM i veći su za 92 miliona KM ili 13,05 posto u odnosu na januar 2022. godine kada su iznosili 709 milliona KM, saopćeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
UIO je u januaru 2023. godine privredi vratila 194 miliona KM što je za 22 miliona KM više u odnosu na januar prošle godine.
Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u januaru 2023. godine (država, entiteti i Distrikt Brčko) iznosili su 607 miliona KM i veći su za 71 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u januaru 2022. godine.
Za finansiranje državnih institucija u januaru 2023. raspoređen je iznos od 70 miliona KM: FBiH 314 miliona KM, RS 169 miliona KM i DB 17 miliona KM.
U tablici ispod dat je pregled ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko sa pripadajućim vanjskim dugom u januaru 2023. godine u poređenju sa istim mjesecom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

Izvor: Uprava za indirektno oporezivanje BiH

Pored raspoređenih prihoda, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 18 miliona KM, Republika Srpska 11,9 miliona KM i Distrikt Brčko 0,6 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,25 KM.