Prihvaćen grant IBRD od 1,15 miliona dolara za FBiH

0
156
Za Projekt vodovod i kanalizacija u FBiH odobreno je 60 miliona eura BiH, do sada povučeno 62,67% kreditnih sredstava

Federalna vlada donijela je odluku kojom je dala saglasnost za prihvatanje granta Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), namijenjenog za finansiranje projekta modernizacije vodnog i sanitarnog sektora u Bosni i Hercegovini.
Prema donesenoj odluci, Federacija BiH prihvata grant namijenjen za finansiranje ovog projekta prema Sporazumu o grantu koji je zaključen između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) u ulozi administratora Trust fonda jednog donatora, u iznosu od 1.150.000 dolara, od ukupno 2.300.000 dolara grant sredstava odobrenih za BiH. Svaki naknadni iznos koji odobri donator, neće prelaziti ukupno 3.500.000 dolara.
Sredstva granta koristit će se za finansiranje Projekta modernizacije vodnih i sanitarnih usluga i to za podršku komunalnim preduzećima u jačanju institucionalnog, finansijskog i pravnog okvira i kapaciteta u sektoru voda i komunalne djelatnosti, a radi osiguranja održivosti investicija u infrastrukturu.