Za izgradnju dionice Tarčin – Ivan prihvaćen grant od 11,78 miliona eura

0
303
Dionica Tarčin - tunel Ivan duga je 4,9 km i finansirat će se sredstvima EIB-a

Federacija BiH prihvatila je grant namijenjen za finansiranje Projekta Koridor 5c, odnosno poddionicu Tarčin – Ivan po Sporazumu o grantu zaključenim u Sarajevu 29. jula ove godine između BiH i Evropske investicijske banke (EIB) u iznosu do 11,78 miliona eura.
Sredstva granta će biti korištena za realiziranje projekta izgradnje približno 4,9 kilometara duge nove dionice autoceste, uključujući dva mosta i odmorište u središnjem dijelu BiH.
Data je saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između korisnika i Federacije i Sporazuma o pod-grantu između Federacije i JP Autocesta FBiH za ova sredstva.