Prihvaćena Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja FBiH do 2027.

0
171
Vlade FBiH usvojila program poljoprivrednih poticaja u 2024. u iznosu od 175 miliona KM

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, prihvatila Strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja FBiH 2021-2027. godina, te utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog odluke o njenom usvajanju.
Ovaj dokument stavlja naglasak na podizanje kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, te smanjenje negativnih utjecaja na okoliš. Kao prioritet navodi se i razvoj poslovanja poljoprivrednih zadruga i organiziranje poljoprivrednika u okviru zadružnih organizacija.
Također, direktna plaćanja se pojednostavljuju i pretvaraju u jedinstven sistem plaćanja po hektaru i grlu. Ovo ostavlja prostor kantonalnim ministarstvima da svoje specifične proizvodnje dodatno podrže iz svojih budžeta, a da svi proizvođači na prostoru FBiH imaju što ujednačenije uslove za proizvodnju s obzirom na stepen podrške.
Strategija podrazumijeva povećanja izdvajanja budžetskih sredstava za poljoprivredu. Tako je planirano da se svake godine budžet za ove namjene uvećava, a u narednoj godini planirano je budžetsko izdvajanje od 128 miliona KM, dok je u 2024. godini plan da to bude iznos od 143 miliona KM.