Prijavite se: Javni poziv ‘Obrti nude budućnost’ otvoren do kraja aprila

0
315
U toku je drugi javni poziv za program 'Obrti nude budućnost'

Agencija za rad i zapošljavanje BiH u saradnji sa entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, te Savezna agencija za rad SR Njemačke (Bundesagentur für Arbeit – BA) u saradnji sa Udruženjem njemačkih obrta (Zentralverband des Deutschen Handwerks – ZDH) su 23. marta ove godine raspisali drugi javni poziv u okviru projekta ‘Obrti nude budućnost’. Javni poziv je otvoren do 30.4.2021. godine
Projektom je predviđeno povećanje kompetencija na tržištu rada za ukupno 120 kandidata kroz regrutaciju, dokvalifikaciju i integraciju kvalifikovanih radnika u njemačka obrtna zanimanja za vrijeme trajanja projekta. Ovaj projekt je izvanredna prilika za naše radnike da steknu savremena znanja i vještine u skladu sa njemačkim obrazovnim i stručnim standardima, a važno je naglasiti da se kandidati nakon sticanja potrebnih znanja i vještina vraćaju u BiH kako bi znanja mogli prenijeti na domaće tržište rada.
Podsjećamo, projekt je otvoren za slijedeća zanimanja i kvalifikacije:
1. Elektroničar/Elektroničarka
2. Metalostrugar/Metalostrugarka
3. Instalater/Instalaterka za sanitarije, grijjanje i klimatizaciju
(Detaljnu listu zanimanja i potrebnih kvalifikacija možete vidjeti ovdje)

Više informacija o javnom pozivu nalaze se na slijedećem linku http://www.arz.gov.ba/Aktuelnosti/default.aspx?id=5377&langTag=bs-BA