Prijedlog budžeta KS za 2023: Planirana sredstva Ministarstva privrede rekordnih 120 miliona KM

0
326
Prijedlog budžeta je obuhvatio sve zakonske obaveze Kantona Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je Prijedlog budžeta za 2023. godinu, prema kojem je planirani iznos budžetskih sredstava Ministarstva privrede KS najveći do sada i iznosi 120 miliona KM.
Ministar privrede Adnan Delić najavio je da su planirana budžetska sredstva razvojnog karaktera. U njima su po prvi put prepoznata istraživanja potencijala prirodnih resursa za koje je Ministarstvo planiralo pola miliona KM, dok je za uspostavljanje Centra za razvoj poduzetništva s inkorporiranim poslovnim inkubatorom predviđeno milion KM.
“Uz novi Zakon o koncesijama zaokružujemo proces upravljanja koncesijama i sigurno da očekujemo i veće prihode u budžetu po ovom osnovu”, kazao je ministar Delić.
Ministarstvo privrede kontinuirano ulaže u razvoj infrastrukture u poslovnim zonama na području Kantona, a novina u ovogodišnjem budžetu su i sredstva za uspostavljanje nove poslovne zone ‘Doglodi’.
Delić je istakao da su značajna povećanja u budžetu planirana i za poljoprivrednu proizvodnju, odnosno proizvodnju domaće hrane, kao i za daljnji razvoj turizma i turističkih potencijala KS.
“Ove godine za poticaj poljoprivredi obezbijedili smo 10 miliona KM, što je za 2,9 miliona više u odnosu na prethodnu godinu”, istakao je Delić.
Podsjetio je da je Ministarstvo uvelo praksu otkupa poljoprivrednih viškova koja je također dala dobre rezultate, obzirom da su poljoprivednici imali garanciju da će plasirati ono što su proizveli, te da će ta praksa biti nastavljena i u ovoj godini kao motiv za dodatno povećanje u oblasti biljne proizvodnje.
Istakao je i da je turizam kao uslužna djelatnost jedna od najvažnijih grana privrede, te da se nastavlja kontinuitet ulaganja u razvoj turističkih potencijala kroz projekte Turističke zajednice, kao i preduzeća KJP ZOI 84 i Centar Skenderija. Za projekte obnove olimpijskih sadržaja planirano je skoro 50 miliona KM, od čega je 15 miliona za nastavak realizacije višegodišnjih projekata, a 35 miliona za nove projekte kojima je cilj razvijati sadržaje za rast i ljetnog i zimskog turizma.
Izdvajanja za podršku razvoja privrede i poslovnog ambijenta također su planirana kao i prethodne godine, te je za modernizaciju, digitalnu i zelenu transformaciju za male i srednje kompanije, kao i za pokretanje startup biznisa planirano devet miliona KM.
Obzirom da je prošlogodišnji program za podršku projektima koji promoviraju poduzetništvo i poslovni ambijent u KS imao snažan odjek u poslovnoj zajednici, Ministarstvo je i ove godine planiralo 350.000 KM za promociju poduzetništva kroz podršku organiziranju konferencija, sajmova, poslovnih foruma i drugih sličnih manifestacija koje predstavljaju Sarajevo kao destinaciju poželjnu za poslovanje i investiranje.