Prilagoditi radno-pravno zakonodavstvo i obrazovne programe potrebama realnog sektora

0
740
VSI i PKFBiH u Mostaru organizovali stručnu raspravu na temu tržišta rada u regiji Hercegovine

Vijeće stranih investitora BiH (VSI) u saradnji sa Privrednom komorom Federacije BiH organizovali su danas stručnu diskusiju o temi ‘Obrazovanje, zapošljavanje i privreda – trenutno stanje, izazovi i perspektive iz ugla poslodavaca’ koja je održana u prostorijama Intera Tehnološkog parka u Mostaru.
Ovom skupu prethodila je nedavno održana stručna diskusija u Sarajevu, a nakon Mostara uslijedit će još jedna u Banja Luci krajem oktobra. Cilj ovih stručnih rasprava jeste da se inicira javno-privatni dijalog i stvaranje bolje sinergije između relevantnih partnera, naučnih i obrazovnih institucija sa poslovnim okruženjem i realnim sektorom, po pitanju tržište rada i radne snage kao ključnih elemenata za odluku investitora u kojoj zemlji da uspostave ili prošire svoje poslovanje.
Rasprava u Mostaru bila je fokusirana na pregled trenutnog stanja na tržištu rada u regiji Hercegovine kao i potreba poslodavaca u ovom dijelu BiH, sa osvrtom na obrazovni sistem i neophodnosti njegovog prilagođavanja potrebama realnog sektora a prije svega potrebama investitora.
U prvom dijelu diskusije koju je moderirao potpredsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić, učestvovali su Adis Fajić, stručni savjetnik u Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, Antonija Zeljko, koordinatorica za posredovanje u Službi za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona, Amira Omanović iz GIZ-a, Affan Čehajić, konsultant, Nedim Marić, direktor Hepok Mostar i Daniela Marić, šefica pravnog odjela u SPARK-u naprednoj tehnološkoj platformi posvećenoj IT, biznisu i digitalnim profesionalcima, startupima i projektima.
Učesnici su se osvrnuli na probleme koji trenutno postoje po pitanju raspoloživosti radne snage, sa akcentom na nužnost uvođenja fleksibilnijih formi zapošljavanja naročito kod sezonskog zapošljavanja, neadekvatnost zakonodavnog okvira u ovoj oblasti, ali i na benefite koji se mogu postići pravnim uređenjem ove oblasti.
“U poljoprivredi 70-80% radne snage su sezonski radnici, zbog toga je nužno promjeniti odnos prema sezonskom upošljavanju. Zbog nepovoljnog zakonodavstva u ovom segmentu, naročito u pogledu plaćanja visokih stopa doprinosa i kratkog roka angažovanja sezonskih radnika, naše kompanije koje se bave proizvodnjom ne mogu biti konkurentne. Zato je nužno u zakonodavstvo ugraditi posebne modalitete za upošljavanje radne snage u određenim sektorima“, rekao je direktor Hepok Mostar, Nedim Marić.
U drugom dijelu diskusije koji je moderirala izvršna direktorica Vijeća stranih investitora u BiH, Sanja Miovčić, razgovarano je generalno o obrazovnom sistemu u BiH, pripremama za rad i tržište rada, te načinima na koji se obrazovni sistem može prilagoditi potrebama realnog sektora, gdje su spomenuti neki od vrlo uspješnih primjera edukacije postojeće i buduće radne snage.
Učesnici drugog dijela stručne diskusije su bili Emina Jusufbegović, stručna savjetnica za srednje obrazovanje u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, Mario Mikulić, savjetnik ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zapadnohercegovačkog kantona, Ivan Jurilj, direktor Ureda Vlade Zapadnohercegovačkog kantona za evropske integracije, Ana Sović, izvršna direktorica za operacije u IT kompaniji NSoft i Amira Omanović, predstavnica GIZ-a.
Na ovom panelu učesnici su diskutovali o načinima na koje ministarstva obrazovanja i druge relevantne institucije realiziraju kantonalne politike prilagođavanja obrazovnog sistema i školskih programa potrebama poslodavaca na području Hercegovine, te na koji način doprinose smanjenju broja nezaposlenih. Učesnici su se dotakli i tema prekvalifikacije radno sposobnog stanovništva i razvijanja kulture cjeloživotnog učenja. Predstavnici kompanija su istakli da je u ovom procesu neophodno obezbijediti kvalitetno profesionalno usmjeravanje mladih kroz institucionalno savjetovanje i informisanje na samom početku njihovog školovanja.
Kao zaključak ovog skupa, predstavnici javnog sektora i relevantnih institucija spremno uvažavaju preporuke poslovne zajednice sa ciljem što efikasnijeg prilagođavanja radno-pravnog zakonodavstva i obrazovnih programa potrebama realnog sektora sa krajnjim ciljem smanjenja nezaposlenosti i sprječavanja odlaska mladih obrazovanih ljudi u inozemstvo, te zadovoljavanje potreba poslodavaca za kvalificiranom radnom snagom i rješavanje praktičnih problema poslodavaca kada su u pitanju radnopravni odnosi.