Prilika za male i srednje firme za nefinansijsku podršku u FBiH

Besplatnim mentoringom za mala i srednja preduzeća do novih poslovnih pobjeda

0
197
Nova grant i nefinansijska potpora za unapređenje poslovanja

Otvoren je novi poziv za besplatnu mentoring uslugu malim i srednjim preduzećima, razvijenu od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA) https://bit.ly/MentoringFBiH2023, koji se može ostvariti u sklopu projekata Poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti i Poticaj novoosnovanim subjektima male privrede.
Mentoring predstavlja standardizirani set nefinansijski usluga za mala i srednja preduzeća koji se realizuje preko razvojnih agencija koje imaju svoje stručne, certificirane mentore. Mentori su praktično i teorijski obučeni za pružanje mentorskih usluga, uz podršku alata i znanja eksperata iz Japana u oblastima finansijskog i proizvodnog menadžmenta, marketinga, pisanja biznis plana, poslovne komunikacije i razvoja ljudskih resursa.
Koje su dobrobiti besplatnog mentoringa za kompanije?
• Ostvarenje veće prodaje i profita
• Smanjenje troškova
• Bolja organizacija rada
• Efikasniji proizvodni proces
• Veća motivacija uposlenika
• Otvaranje novih tržišta.

Ko se može prijaviti?

Prijavu na projekat ostvaruju subjekti male i srednje privrede registrovani na području Federacije BiH, koji zadovoljavaju uslove navedene u smjernicama za projekte Poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti i Poticaj novoosnovanim subjektima male privrede.
Prijavu možete izvršiti apliciranjem na Javni natječaj za dodjelu grant sredstava u 2023. godini, i to u sklopu apliciranja na Poticaje za razvoj obrta i srodnih djelatnosti i Poticaje novoosnovanim subjektima malog gospodarstva.
Detaljne smjernice, obrasce i popis potrebne dokumentacije za apliciranje dostupni su na linku: https://bit.ly/MentoringFBiH2023.
Rok za prijavu je 12.5.2023. godine.