U BiH prošle godine direktne strane investicije iznosile 678,2 miliona KM

Najveći iznos stanja direktnih investicija se i dalje odnosi na Austriju (2,78 milijardi KM), Hrvatsku (2,42 milijarde KM) i Srbiju (blizu 2,19 milijardi KM)

0
680
Direktna strana ulaganja u BiH iznosila su 1,2 milijarde KM u 2022. godini

Priliv direktnih stranih investicija u Bosnu i Hercegovinu u 2020. godini iznosio je 678,2 miliona KM, pokazuju podaci Centralne banke BiH (CBBiH) koja je objavila rezultate statističkog istraživanja o direktnim stranim investicijama za 2020. godinu.
U pogledu geografskog rasporeda, najviše priliva investicija tokom 2020. godine je iz Hrvatske (149,4 miliona KM) te iz Srbije (135,3 miliona KM).
Posmatrano po djelatnostima, najviše investicija je realizovano u oblasti finansijske uslužne djelatnosti (bankarski sektor) u iznosu od 157 miliona KM, zatim u oblasti trgovine na veliko 93,9 miliona, te u oblasti proizvodnje električne energije 88,6 miliona KM.
Prilivi investicija se mogu okarakterizirati da su bili relativno dobri s obzirom na duboku globalnu recesiju koja je utjecala na sposobnost stranih ulagača, čak je zabilježeno izvjesno povećanje u odnosu na 2019. godinu kada su investicije bile niže za 81 miliona KM.
Međutim, treba istaći da su glavninu investicija predstavljale reinvestirane zarade iz postojećih preduzeća sa stranim investicijama, a one su iznosile čak 586,3 miliona KM, dok su investicije u formi vlasničkih udjela bile mnogo niže.
Na kraju 2020. godine, stanje direktnih stranih investicija je iznosilo 15,08 milijardi KM. Ovaj iznos predstavlja rezultat investiranja u prethodnim godinama, kao i poslovanja preduzeća u stranom vlasništvu.
Najveći iznos stanja direktnih investicija se i dalje odnosi na Austriju (2,78 milijardi KM), Hrvatsku (2,42 milijarde KM) i Srbiju (blizu 2,19 milijardi KM). Posmatrano po djelatnostima, najviše stanje direktnih stranih investicija je u oblasti finansijskih usluga (3,67 milijardi KM), zatim u oblastima telekomunikacija (1,74 milijardi KM) i trgovine na veliko (1,41 milijardi KM).
U skladu sa politikom revizije i na osnovu dodatnih podataka prikupljenih u ovogodišnjem istraživanju, zajedno s objavljivanjem podataka za 2020. godinu izvršene su revizije podataka i za prethodne dvije godine.