Primjena novog Zakona o carinskoj politici u BiH počinje od aprila 2022.

0
313
Pomjeren rok primjene odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u BiH sa 1. januara na 1. april 2022.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje, danas je donijelo izmjenu odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini, kojom se pomjera rok njene primjene sa 1. januara na 1. april 2022. godine, kada počinje i primjena novog Zakona o carinskoj politici u BiH.
Očekuje se da bi do tada trebao biti usvojen novi zakon o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini BiH, što je preduslov da u potpunosti zaživi nova carinska regulativa i obezbijedi se istovremena primjena ovog i Zakona o carinskoj politici u BiH.
Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine polovinom juna prošle godine i uputio ga Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj zakonodavnoj proceduri.