Primjena znanja u praksi za bankarske tehničare

0
566
Počela praktična nastava za bankarske tehničare po dualnom sistemu obrazovanja

Sa početkom nove školske godine učenici dualnog odjeljenja bankarski tehničar Srednje ekonomske škole Sarajevo kreću i sa praktičnom nastavom u bankama. Učenici drugog razreda će dva dana sedmično biti na praktičnoj nastavi u Raiffeisen banci, ProCredit banci, NLB banci Sarajevo i Sparkasse banci.
U višim razredima broj dana praktične nastave se povećava na tri. Banke učesnice su još u junu ove godine organizovale dane otvorenih vrata na kojima su učenici imali priliku da se upoznaju sa njihovim radom. Na današnjem obilježavanjupočetka praktične nastave za bankarske tehničare, učenicima, uposlenicima škole i predstavnicima banaka obratila se i ministrica Bogunić koja je istakla važnost i korist praktične nastave.
Predstavništvo njemačke privrede, Raiffeisen banka, Srednja ekonomska škola i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS su već ranije potpisali Memorandum o saradnji koji je omogućio uvođenje novog smjera.
Učenici prve generacije bankarskih tehničara nisi krili uzbuđenje.
“Približava se vrijeme prakse i jedva čekam da uđem u banku i započnem sa obukom. Krećem na praksu sa velikim entuzijazmom i nadam se da ću naučiti mnogo od naših mentora“, kazala je učenica Adna.
Veliko zadovoljstvo su izrazile i predstavnice banaka učesnica. Emina Sarač iz Raiffeisen banke istakla je da je jedan od ključnih ciljeva ovog programa učenicima povećati šanse za zaposlenje, kao i vršiti pripremu za njihov prelazak na tržište rada. Raduju se novoj školskoj godini u kojoj im učenici sada već drugog razreda dolaze na praksu te pokazuju iznimno zadovoljstvo učestvovati u procesu obuke i obrazovanja mladih ljudi što dijelom odražava i njihove korporativne vrijednosti.
“Posebno nam je drago da smo dio novog sistema dualnog obrazovanja te da na ovaj način možemo dati priliku mladim osobama da steknu prva radna iskustva za vrijeme trajanja njihovog obrazovanja, te se iskreno nadamo da će neki od njih postati naše buduće kolege“, istakla je Mevlida Đečević-Koštrebić, predstavnica ProCredit banke.
Lejla Mulalić iz Sparkasse Bank zaključila je da najmanje što mogu učiniti, u vrijeme intenzivnog odlaska mladih, jeste da ih osnaže iskustvom i znanjem, potaknu u razvoju radnih navika i pokažu im jednu novu, pozitivnu perspektivu poslovnog života koji mogu izgraditi u ovoj zemlji.
Uvođenje novog smjer podržalo je Predstavništvo njemačke privrede u BiH u okviru Skills – Experts programa koje finansira Savezno ministarstvo za privredu i energiju SR Njemačke (BMWi).