Priprema regionalnog sporazuma o podjeli imovine

0
923
U Beogradu održan sastanak eksperata za pripremu regionalnog sporazuma između BiH, Srbije i Crne Gore

Direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom Vinko Jakić je u Beogradu prisustvovao prvom radnom sastanku eksperata koji učestvuju u pripremi prvog regionalnog sporazuma između Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore o podjeli prihoda ili imovine stečene krivičnim djelom.
Svrha ovog skupa, u organizaciji Ministarstva pravde Republike Srbije i uz podršku projekta ‘Jačanje kapaciteta za borbu protiv korupcije u Jugoistočnoj Evropi kroz poboljšanje mjera za oduzimanje imovinske koristi’, koji provode AIRE Centar & Regionalna Antikoupcijska inicijativa uz finansijsku podršku vlade Velike Britanije i Konrad Adenauer Fondacije, jeste predstavljanje inicijative o potrebi zaključivanja regionalnog sporazuma o podjeli oduzete imovine, odnosno preciziranje pojedinosti koje se tiču vrste imovine, da li se sporazum odnosi i na kulturna dobra i bitkoine i drugo.
Sporazum treba unaprijediti regionalnu saradnju u provođenju zakona i oduzimanju nezakonito stečene imovine koja se nalazi na teritoriji dvije ili više država budućih članica sporazuma.
Osim direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, ovom inicijalnom sastanku prisustvovala su još dva predstavnika na ekspertnom nivou – nosioci pravosudnih funkcija u Federaciji BiH.
Nastavak aktivnosti je predviđen za sredinu aprila ove godine i održaće se u Sarajevu, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.