Pripreme bankara u BiH za EU regulatorni okvir

0
660
Održan seminar o minimalnim zahtjevima za regulatorni kapital i obavezama za bankarski sektor u BiH

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) jučer je u Sarajevu, u saradnji sa revizorsko-konsultantskom kompanijom Deloitte, uspješno organizovalo seminar o temi ‘Minimalni zahtjevi za regulatorni kapital i prihvatljive obaveze za bankarski sektor u BiH’.
Seminaru je prisustvovalo 45 učesnika iz bankarskog i finansijskog sektora uključujući predstavnike lokalnih banaka, regulatora, i međunarodnih donatora. Predavači na ovom webinaru bili su renomirani predavači kompanije Deloitte iz BiH i Centralne Evrope sa višegodišnjim, internacionalnim iskustvom u savjetodavnim i revizorskim uslugama u oblastima upravljanja rizicima, regulative, finansijskog izvještavanja, i supervizije uključujući interno i korporativno upravljanje, bankarstva i finansija.
“Seminar je bio odlična prilika za kolege iz banaka, entietskih supervizora i drugih finansijskih institucija da se detaljnije upoznaju sa postojećim EU regulatornim okvirom koji sačinjava Direktiva za oporavak i sanaciju (Banking Recovery and Resolution Directive II). Osnovne ideje ovog okvira su povećanje otpornosti banaka da podnesu gubitke, očuvanje kritičnih funkcija banaka, te da teret sanacije banaka ne bude usmjeren na porezne obveznike, a što u konačnici povećava stabilnost finansijskog sektora. Dodatno, renomirani predavači iz Deloitte-a su predstavili i lokalni MREL okvir kroz Zakon o bankama kao i Odluku o minimalnim zahtjevima za kapitalom i prihvatljivim obavezama banke i pratećim aktima, predstavljajući metodologije izračuna MREL zahtjeva, kao i moguće dalje smjernice ka implementaciji samog okvira u bankama. Posebno korisne su bili informacije o integrisanosti MREL okvira sa postojećim procesima te navedeni primjeri koje su banke iz regije koristile kao MREL prihvatljive instrumente”, izjavio je Igor Jokić, predsjednik UPRMBiH.
Generalni sekretar UPRMBiH Amar Brkan kazao je da će glavni cilj njihovog udruženja i u narednom periodu biti da kroz ovakve edukativne sesije pripreme bankarski sektor u BiH za predstojeće zahtjeve međunarodnih i lokalnih regulatora kako bi osigurali njihovu uspješnu implementaciju na lokalnom nivou od strane svih aktera.
“U skladu sa tim naše Udruženje će u narednom periodu organizovati obuke u vezi novih zahtjeva i propisa vezanih za međunarodne standarde finansijskog izvještavanja, održivog finansiranja, i planove oporavka”, dodao je Brkan.