Pripreme bh. bankara za procjenu adekvatnosti kapitala

0
362
Webinaru je prisustvovalo više od 70 učesnika iz bankarskog i finansijskog sektora

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) je 7. i 8. aprila u Sarajevu, u saradnji sa Programom reforme finansijskog sektora u BiH (FINRA) finansiranog od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID-a) i revizorsko-konsultantskom kompanijom Deloitte d.o.o. Sarajevo uspješno održalo dvodnevni webinar o temi ‘Pripreme i validacije izvještaja o Procesu interne procjene adekvatnosti kapitala (ICAAP)’ u skladu sa najnovijim zahtjevima i propisima Evropske unije i lokalnih regulatora.
Webinaru je prisustvovalo više od 70 učesnika iz bankarskog i finansijskog sektora uključujući predstavnike lokalnih banaka, regulatora i međunarodnih donatora. Predavači na seminaru bili su iz kompanije Deloitte i predstavnici Banke Slovenije sa višegodišnjim, bogatim internacionalnim iskustvom u savjetodavnim i revizorskim uslugama u oblastima upravljanja rizicima, internih procjena adekvatnosti kapitala i likvidnosti, regulative i supervizije uključujući interno i korporativno upravljanje, bankarstva i finansija.
“Stručni webinari poput ovog su odlična platforma gdje predstavnici banaka i drugih finansijskih institucija imaju priliku da se upoznaju sa najboljim praksama od stane renomiranih predavača kao i da međusobno razmjene iskustva”, izjavio je Igor Jokić, predsjednik UPRMBiH.
Generalni Sekretar UPRMBiH, Amar Brkan kazao je da će Udruženje tokom 2021. godine nastaviti sa organizacijom stručnih seminara i radionica kako bi pripremili aktere finansijskog sektora BiH za predstojeće zahtjeve međunarodnih i lokalnih regulatora te osigurali njihovu uspješnu implementaciju na lokalnom nivou.
Dodao je da UPRMBiH početkom narednog mjeseca planira organizovati specijalističku temu o utjecaju pandemije Covid-19 na poslovanje banaka i bankarskog sektora u BiH.
Udruženje profesionalnih rizik menadžera u BiH jedno je od 40 svjetskih priznatih partnera Globalne asocijacije risk profesionalaca (GARP-a) za razvoj, promociju i unaprijeđenje funkcije risk menadžmenta. Glavni cilj Udruženja je da BiH u skorijoj budućnosti postane regionalni centar za edukaciju i certifikaciju rizik menadžera u skladu sa najvišim standardima struke i svjetski priznatim metodologijama.