Pripreme za izdavanje 4G dozvole mobilnim operatorima u BiH

0
1523
Ministar Jusko razgovarao sa direktorom RAK-a i direktorima tri telekom operatera

Ministar komunikacija i prometa BiH Ismir Jusko održao je danas sastanak sa direktorom Regulatorne agencije za komunikacije Predragom Kovačem, direktorom BH Telecoma Mirsadom Zaimovićem, predsjednikom Uprave i direktorom HT Eroneta Vilimom Primorcem i generalnim direktorom m:tela Markom Lopičićem o neophodnim pripremama za uvođenje mobilnih širokopojasnih usluga i mreža četvrte generacije.
Na sastanku je dogovoreno da će Regulatorna agencija za komunikacije (RAK), u saradnji sa Ministarstvom komunikacija i prometa BiH te resornim ministarstvima, pokrenuti donošenje odluke o uvjetima za izdavanje 4G dozvole. Da bi se to realiziralo, potrebno je formirati radnu grupu koja će razmotriti sve aspekte dodjele dozvola i uvažiti činjenice o potrebi što brže afirmacije mreža nove generacije.
Na sastanku je zaključeno da će Ministarstvo za Vijeće ministara pripremiti informaciju o ovom sastanku te predložiti set zaključaka za usvajanje na Vijeću ministara.
RAK će, u saradnji sa Ministarstvom komunikacija i prometa BiH, Ministarstvom saobraćaja i veza RS te Ministarstvom prometa i komunikacija FBiH, izraditi Nacrt odluke o izdavanju 4G dozvola licenciranim mobilnim operatorima u BiH, cijeni, načinu i postupku plaćanja dozvola, kao i namjeni uplaćenih sredstava, nakon čega će Nacrt odluke poslati Vijeću ministara na usvajanje.
Na sastanku je razgovarano i o provedbi Strategije prelaska sa analognog na digitalno emitiranje u BiH te o gašenju analogne zemaljske radiodifuzije kako bi se omogućila dodjela MUX C i MUX D za komercijalne potrebe shodno Strategiji, saopćeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH.