Pripreme za izračun minimalne i prosječne potrošačke korpe u FBiH

0
321
FZS je 2008. godine prestao da objavljuje podatke o prosječnoj potrošačkoj korpi u FBiH

Vlada FBiH je privatila informaciju o izradi minimalne i prosječne potrošačke korpe u Federaciji BiH. Usvojenim zaključkom, koji je predložio Federalni zavod za statistiku (FZS) zaduženi su premijer FBiH, federalna ministrica finansija, Federalno ministarstvo trgovine i direktor FZS-a da, u roku od sedam dana, imenuju predstavnike koji će usaglasiti metodologiju za izračun minimalne i prosječne potrošačke korpe i uputiti je Vladi na usvajanje.
Federalni premijer će međunarodnim institucijama uputiti zahtjev za pružanje ekspertske pomoći predstavnicima u pripremi metodologije.
Kako je navedeno u obrazloženju FZS-a, koji je i predlagač informacije i danas donesenih zaključaka, ovaj zavod je sa 2008. godinom prestao da objavljuje podatke o prosječnoj potrošačkoj korpi u FBiH, budući da u Evropskoj uniji ne postoji metodologija za njen izračun koja bi omogućila tačno definiranje i međunarodnu uporedivost.
FZS smatra da je potrebno objektivno i stručno pripremiti metodologiju za izračun minimalne i prosječne potrošačke korpe, što će biti bazirano na zvaničnim i međunarodno prepoznatim statističkim podacima, kao što je Anketa o potrošnji domaćinstava, koja će biti provedena do decembra 2022. godine. Ovu korpu bi Federalno ministarstvo trgovine potom objavljivalo jednom mjesečno.