Pripremljena Privremena odluka o zaštiti izvorišta Sarajevsko polje

0
296
Snabdijevanje pitkom vodom je nulti prioritet

Snabdijevanje pitkom vodom je nulti prioritet, a zaštita izvorišta od krucijalne važnosti za Kanton Sarajevo.
Stoga je Ministarstvo privrede KS donošenje Privremene odluke o zaštiti izvorišta ‘Sarajevsko polje’ ocijenilo prioritetnom aktivnošću u Programu rada za 2022. godinu. Shodno tome, formirana je Komisija kojoj je bio zadatak da pripremi Nacrt privremene odluke. Komisija je, nakon pet mjeseci aktivnog rada, pripremila ovaj nacrt i preporuke za zaštitu izvorišta.
U izvještaju Komisije, kao prioritet navodi se zaštita izvorišta na cijelom slivu, odnosno na području oba entiteta, a kako je to trenutno nemoguće zbog neusklađenosti zakona i različitih institucionalnih nadležnosti u entitetima, Komisija je stava da se zakoni obavezno moraju uskladiti, kako bi bilo moguće provoditi daljnje prioritetne nulte aktivnosti prije samog donošenja Privremene odluke, a prije svega monitoring i kontinuirano praćenje kvaliteta i kvantiteta vode u izvorištu Sarajevsko polje.
Ministar privrede KS Adnan Delić najavio je da će ovo ministarstvo predložiti Vladi Kantona Sarajevo da uputi entitetskim vladama inicijativu za usklađivanje zakona o vodama.
Ministarstvo će tražiti od Vlade KS da se formira stručni tim ‘Savjet za vode’, kojeg će činiti predstavnici svih relevantnih vladinih i nevladinih organizacija te akademske zajednice, a koje će provesti dodatna istraživanja s ciljem rješavanja kratkoročne i dugoročne problematike snabdijevanja Sarajeva vodom i rješavanja zaštite voda na prostoru slivnog područja Sarajevskog polja u oba entiteta.
Upućen je i poziv za sve koji imaju prijedloge ili komentare na Nacrt odluke ih pošalju na e-mail adresu mp@mp.ks.gov.ba do srijede, 20. jula 2022. godine.
Tekst Privremene odluke dostupan je na web stranici Ministarstva na linku: https://mp.ks.gov.ba/aktuelno/obavjestenja/nacrt-privremene-odluke-o-zastiti-izvorista-sarajevsko-polje</p> <p class=”rtejustify”>&nbsp;</p>