Privatizacija hotela Dalmacija u Kiseljaku vraćena na ponovni postupak

0
777
Poništeno rješenje Agencije za reviziju privatizacije u FBiH o privatizaciji hotela Dalmacija

Federalna vlada danas je poništila rješenje Agencije za reviziju privatizacije u FBiH od 12.12.2016. godine o izvršenoj reviziji pretvorbe i privatizacije hotela Dalmacija u Kiseljaku i predmet vratila prvostepenom organu na ponovni postupak.
U ponovnom postupku će prvostepeni organ, prema utvrđenim manjkavostima, raspraviti sve pravno relevantne činjenice, uz precizno iznošenje razloga zbog kojih nije uvažen niti jedan zahtjev stranke u žalbi, dovesti u vezu pojedinačno i zajedno sve razmatrane dokaze, te ukazati na razloge koji su bili odlučujući pri ocjeni dokaza.
Također će, obzirom na predmet postupka, navode žalitelja i dokaze, na nedvosmislen način cijeniti relevantnu činjenicu koja ukazuje da je revizija privatizacije provedena na nezakonit način, na što sugerišu navodi iz žalbe o nezakonitosti krucijalnih dokaza na kojima se žalba zasniva. Obzirom na takvo činjenično stanje će izvesti zaključak, te donijeti novo i na zakonu osnovano rješenje.