Privatizacija u FBiH: Do sada privatizirano 43% nominiranog kapitala

0
918
Vlada FBiH dala saglasnost na Plan Agencije za privatizaciju

Vlada FBiH je dala saglasnost na Plan rada s Planom privatizacije i Finansijski plan Agencije za privatizaciju u FBiH za 2020. godinu.
Ova agencija je navela da je 16.12.2019. godine u njenom registru bilo 1.450 preduzeća. Metodom male privatizacije privatizirano ih je 278, a tenderom u velikoj privatizaciji 356 preduzeća. Putem berze privatiziran je preostali državni kapital u tri preduzeća. Putem javne ponude dionica je potpuno ili djelomično privatizirano 747 preduzeća. Ukupno je završena privatizacija za 1.088 preduzeća (74,8 posto), a pod uslovima male privatizacije prodana su ukupno 2.604 predmeta.
Gledano kroz vrijednost na isti dan, državni kapital opredijeljen za privatizaciju iznosio je 13,5 milijardi KM, privatiziran državni kapital i imovina 5,807 milijardi KM, ostvaren je prihod u certifikatima od 8,485 milijardi KM, u gotovini od 0,675 milijardi KM, a još nije privatiziran kapital od 7,693 milijardi KM.
Do sada je privatizirano 43 posto od ukupno nominiranog kapitala za privatizaciju.