Privredne komore podržale inicijativu za jačanje privrede BiH

0
273
Strateške inicijative za samoodrživost domaće proizvodnje predstavljene u Komori BiH

Strateške inicijative za samoodrživost domaće proizvodnje i jačanje ekonomije Bosne i Hercegovine – predstavljenesu danas u Vanjskotrgovinskoj komori BiH, na zajedničkom sastanku predstavnika komora u BiH i članova ekspertne grupe koja je izradila dokument.
Zaključeno je da je za dalju uspješnu implementaciju ove inicijative neophodno aktivno uključivanje svih privrednih komora kako bi se postigli što bolji rezultati i koordinirale daljne aktivnosti.
Prisutni članovi ekspertne grupe koja je izradila dokument Strateških inicijativa na čelu sa Amerom Bukvićem, predsjednikom Uprave Bosna Bank International, Ahmet Egrlić, potpredsjednik VTK BiH, Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne komore FBiH i predstavnici kantonalnih privrednih komora, mišljenja su da je ovo momenat u kojem je zajedničkim snagama moguće napraviti pozitivne promjene u privrednim kretanjima i ekonomskim politikama koje će biti od koristi svima nama u BiH.
“Moramo razmišljati u dva pravca, kako naše proizvode što bolje pozicionirati na inostranim tržištima i kako što bolje domaće proizvode pozicionirati unutar same BiH. Samo kupovinom domaćih proizvoda možemo izvršiti značajnu supstituciju uvoza u BiH. Neophodno je raditi na jačanju svih sektora, posebno agroindustrijskog, farmaceutskog i energetskog”, rekao je Ahmet Egrlić, potpredsjednik VTK BiH.
Privredna komora FBiH se također pridružila pokretu ‘Mi to možemo’ kao jedan od nosilaca ove inicijative, te će zajedno sa svim svojim partnerima dati maksimalan doprinos u njenoj realizaciji.
“Kriza uzrokovana pandemijom korona virusa pokazala je koliko je važno biti neovisan u ekonomskom smislu”, izjavio je Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne komore FBiH.
Nepredvidivi vanjski efekti ukazuju da svaka zemlja mora imati stratešku proizvodnju hrane, kao i farmaceutskih proizvoda, odnosno lijekova na svojoj teritoriji, a kako bi bila otpornija na poremećaje u ekonomskim tokovima.
“Nužno je primijeniti postojeću zakonsku regulativu koja omogućava da se kupuju domaći proizvodi, lijekovi proizvedeni u BiH koje finansiraju domaći zdravstveni fondovi. Bitno je primjeniti i nova normativna rješenja koja bi omogućila proširenje kapaciteta, osiguranje investicija i ulaganja u domaću farmaceutsku industriju”, kazao je Ekrem Turajlić, direktor korporativne prodaje Bosnalijeka.
Iako su privreda i ekonomija visoko globalizirane, smanjen protok roba i ljudi zbog pandemije Covid-19 direktno šteti ekonomiji i ekonomskim kretanjima u svijetu.
“Realizacija inicijative počela je pripremom strategije i akcionog plana, u drugom koraku okupljamo proizvođače oko inicijative, a potom i sve komercijalne banke u BiH koje mnoge projekte mogu finansirati. Naredna etapa usmjerena je na okupljanje zakonodavne i izvršne vlasti na svim nivoima u BiH, odnosno podrška izabranim zastupnicima da naprave bolje zakone. Vrlo je važno okupiti i cjelokupnu javnost oko ovog projekta, jer je od velike važnosti javno obrazovanje građana BiH koji trebaju shvatiti kolika je prednost kupovine bh. proizvoda i šta je to što našu zemlju može učiniti ekonomski zdravom”, rekao je Amer Bukvić, predsjednik Uprave Bosna Bank International (BBI).