Privremeno finansiranje FBiH za prvi kvartal u iznosu od 1,1 milijarde KM

0
1059
Novalić zatražio od predsjedavajućeg Doma naroda vanredno zasjedanje radi razamatranja ovog zakona

Vlada FBiH je, na današnjoj hitnoj telefonskoj sjednici, utvrdila Prijedlog odluke o privremenom finansiranju Federacije BiH za prva tri mjeseca 2022. godine.
Prijedlogom odluke je utvrđen iznos privremenog finansiranja FBiH, do donošenja Budžeta FBiH za 2022. godinu, za prva tri mjeseca od 1.116.181.228 KM, a na osnovu tromjesečnog prosjeka izvršenja Budžeta Federacije BiH u periodu januar-septembar 2021. godine.
Prema obrazloženju, zakonska obaveza za donošenje Odluke o privremenom finansiranju propisana je u članku 35. Zakona o budžetima u FBiH.
Vlada Federacije BiH je na sjednici održanoj 30.12.2021. godine razmatrala Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2022. godinu, te ga uputila u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku s ciljem osiguranja sredstava potrebnih za nesmetano izvršenje obaveza iz osnova unutarnjeg i vanjskog duga, socijalnih davanja, invalidnina i penzija.
Na današnjoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, prilikom utvrđivanja procedure za razmatranje Prijedloga budžeta FBiH za 2022. godinu, odlučeno je da on ne bude razmatran po hitnom, već u redovnom postupku.
Prema članu 35. Zakona o budžetima u BiH, ako Parlament ne donese budžet prije početka fiskalne godine, privremeno se, na osnovu odluke o privremenom finansiranju, nastavlja finansiranje poslova, funkcija i programa korisnika budžeta. Privremeno finansiranje obavlja se najduže za prva tri mjeseca fiskalne godine.
Odluku o privremenom finansiranju donosi Parlament. Privremeno finansiranje obavlja se srazmjerno sredstvima utrošenim u istom periodu, a najviše do tromjesečnog prosjeka za prethodnu fiskalnu godinu.
Privremeno finansiranje Federacije BiH za prvi kvartal 2022. godine utvrđeno je na osnovu tromjesečnog prosjeka izvršenja za devet mjeseci 2021. godine u iznosu od 1.116.181.228 KM. Ovo podrazumijeva da će se za vrijeme trajanja Odluke o privremenom finansiranju Federacije BiH za prvi kvartal 2022. godine finansirati samo oni programi i projekti koji su imali izvršenje u navedenom periodu, saopćeno je iz Vlade FBiH.