Privremeno finansiranje institucija BiH: Za četvrti kvartal 237,5 miliona KM

0
619
Održana vanredna telefonska sjednica Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara BiH danas je na telefonski održanoj sjednici donijelo Odluku o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za period oktobar – decembar 2019. godine u iznosu 237,5 miliona KM.
Taj iznos predstavlja 1/4 sredstava odobrenih za finansiranje institucija BiH sukladno Zakonu o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i medunarodnih obaveza BiH za 2018. godinu.
Ministarstvo finansija i trezora BiH će, kako je saopćeno, u saradnji sa Uredom za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH pripremiti ovu odluku za potpisivanje i objavu u ‘Službenom glasniku Bosne i Hercegovine’.
Podsjećamo da je Vijeće ministara BiH još u januaru ove godine utvrdilo Nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2019. godinu i uputilo ga Predsjedništvu BiH, ovlaštenom za njegovo predlaganje.