Procjena CBBiH: Godišnji rast realnog BDP-a za drugi kvartal 0,8%

Prema sadašnjoj procjeni CBBiH, godišnji rast prosječnih potrošačkih cijena u drugom polugodištu mogao bi iznositi 3,7%. CBBiH projicira da bi bazna inflacija mogla iznositi 6,1% i ukupna inflacija 6,4% u 2023. godini. Preliminarna procjena ukupne inflacije za četvrti kvartal iznosi 3,5%

0
154
Nastavak usporavanja inflacije u trećem kvartalu 2023. godine

Centralna banka BiH (CBBiH) na osnovu najnovijih podataka procjenjuje godišnji rast realnog BDP-a Bosne i Hercegovine u drugom kvartalu 2023. godine na 0,8%, što je identično prethodnoj procjeni iz juna.
“Procjenjujemo kako je uslužni sektor, prvenstveno djelatnosti vezane za turizam, dao značajan doprinos ekonomskoj aktivnosti u trećem kvartalu. Posljedično, a u kontekstu slabljenja inflatornih pritisaka, procjenjujemo nešto viši rast realnog BDP-a u trećem u odnosu na prethodni kvartal”, ističu iz CBBiH.
Imajući u vidu kako je trend pada industrijske proizvodnje i izvoza, na godišnjem nivou, nastavljen i u julu, iz CBBiH navode da je izvjestan nastavak trenda skromne ekonomske aktivnosti i u trećem kvartalu.
“Naša prva procjena godišnjeg rasta realnog BDP-a u trećem kvartalu iznosi 0,9%. Ukoliko lična potrošnja i izvoz usluga ne budu kompenzirali pad vanjske potražnje u preostala dva mjeseca trećeg kvartala i u posljednjem kvartalu, u jesenskom krugu srednjoročnih makroekonomskih projekcija vrlo je izvjesno korigiranje realne ekonomske aktivnosti za 2023. godinu naniže u odnosu na proljetni krug. U proljetnom krugu srednjoročnih makroekonomskih projekcija objavili smo kako u 2023. godini očekujemo skroman rast realnog BDP-a, od 1,6%”, navode iz CBBiH.
Procjene CBBiH ukazuju na ublažavanje inflatornih pritisaka. Ipak, očekuju kako će inflacija u kratkoročnom periodu i dalje biti znatno viša od prosjeka za period otkada se službeno prikupljaju podaci o potrošačkim cijenama u BiH.
“Zvanično objavljena inflacija u BiH, od svega 4% u julu, ukazuje na neočekivano brzo usporavanje inflacije. Prosječan rast cijena posmatran po entitetima je bitno različit. Prema podacima entitetskih agencija za statistiku, u Republici Srpskoj je u julu zabilježena godišnja inflacija od 5,2%, dok je u Federaciji BiH zabilježena inflacija od 2,8%, prema čemu je ova stopa inflacije daleko najniža u okruženju. Znatno usporavanje inflacije, prema zvaničnim podacima, u junu i julu rezultiralo je revidiranjem naniže naših očekivanja vezanih za inflaciju u drugom polugodištu”, navode iz CBBiH.
Prema sadašnjoj procjeni CBBiH, godišnji rast prosječnih potrošačkih cijena u drugom polugodištu mogao bi iznositi 3,7%. Na osnovu preliminarne procjene cjenovnih odjeljaka za preostalih pet mjeseci tekuće godine, CBBiH projicira da bi bazna inflacija mogla iznositi 6,1% i ukupna inflacija 6,4% u 2023. godini.
U proljetnom krugu srednjoročnih makroekonomskih projekcija CBBiH, projicirana je inflacija od 7,7% za 2023. godinu, dakle 1,3 postotna poena više u odnosu na
trenutnu prognozu iz ovog izvještajnog perioda.
Inflacija u BiH je, trenutno, primarno pod uticajem promjena u nivou bazne inflacije, iz koje se isključuju cijene hrane, alkoholnih pića i duhana, te energenata, što ukazuje na sve izraženiji rast domaćih cijena. Odjeljak režijskih troškova ima sve značajniji uticaj na domaću inflaciju, prvenstveno zbog rasta cijena plina, najamnina i komunalnih troškova. Uz to, cijene električne energije, kao najvažniji pododjeljak
ukupnih režijskih troškova, u prvih sedam mjeseci tekuće godine bilježe značajan rast (6,8%), dok je njihov uticaj na inflaciju u prošloj godini bio neznatan. Rast cijena električne energije, uz već prisutno povećanje cijena nafte i naftnih derivata, mogu dodatno povećati inflatorni pritisak u narednom periodu, navode iz CBBiH.
Objavu rezultata narednog kruga srednjoročnih makroekonomskih projekcija, za period 2023 – 2025. godine, s revizijom godišnjih projekcija ključnih makroekonomskih varijabli za 2023. i 2024. godinu, CBBiH planira za novembar 2023. godine. Sljedeći krug brzih procjena BDP-a, te ukupne i temeljne inflacije CBBiH planira objaviti krajem 2023. godine, saopćeno je.
_________
Napomene: Izračun i procjena temeljne inflacije u BiH oslanja se na metodologiju u kojoj se isključuju: 01 Hrana i bezalkoholna pića, 04.05.02 (Plin), 04.05.03 (Tečna goriva), 04.05.04 (Čvrsta goriva), 04.05.05 (Toplotna energija), i 07.02.02 (Goriva i maziva). Temeljna inflacija je, zaključno s julom 2023. godine, procjena CBBiH na osnovu zvaničnih historijskih podataka koje objavljuje BHAS.