Procjene: Rast BDP-a Federacije BiH ove godine 2,5%, a iduće 3,2%

0
483
Bruto domaći proizvod u drugom tromjesečju 2023. realno porastao 0,7%

Vlada FBiH je, na prijedlog Ministarstva finansija, na današnjoj sjednici usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije BiH za period od 2023. do 2025. godine.
Ovim dokumentom definiraju se ciljevi ekonomske i fiskalne politike, kretanje ekonomskog rasta FBiH i njenih glavnih makroekonomskih pokazatelja, kao i planovi prihoda proračuna i zaduženja FBiH za tekuću i sljedeće tri godine.
Prema zvaničnim podacima, realan rast BDP-a od 7,9 posto zabilježen je u prošloj godini. Prema procjenama za 2022. godinu rast će iznositi 2,5 posto, dok su projekcije za naredne tri godine 3,2 posto, potom 3,1 posto i 3,6 posto u 2025. godini.
Za 2022. godinu se u FBiH predviđa rast naplate prihoda od 7,4 posto u odnosu na prošlu. Uzimajući u obzir nepredvidivost događanja u budućnosti, kako na nivou globalne, tako i domaće ekonomije, srednjoročne projekcije prihoda za period 2023-2025. su prilično oprezne i konzervativne i predviđaju prosječni godišnji rast od 3,6 posto.
S ciljem zaštite postojećih ulaganja i privrednih aktivnosti, te ublažavanja i smanjenja uticaj inflacije u narednom srednjoročnom periodu, mjere fiskalne politike će biti usmjerene na zaštitu radnih mjesta, povećanje produktivnosti poslovnih subjekata, smanjenje ili ukidanje naknada i taksi koje opterećavaju privredu, poticanje istraživanja i razvoja i podršku prihodima domaćinstava.