ProCredit Bank i Razvojna banka FBiH: 20 miliona KM za podršku domaćim privrednicima

0
690
Ugovor o poslovnoj saradnji potpisali Amir Salkanović (ProCredit Bank) i Semir Fejzić (RBFBiH)

Članovi uprave ProCredit Bank potpisali su u Sarajevu ugovor o poslovnoj saradnji sa Razvojnom bankom Federacije BiH, kojim je ProCredit banci omogućeno korištenje inicijalnih sredstava Garancijskog fonda u iznosu do 20 miliona KM, u okviru programa pomoći Vlade Federacije BiH privrednicima, u jačanju kreditnog potencijala.
Putem komercijalnih banaka se na ovaj način osiguravaju izvori finansiranja, u cilju ublažavanja negativnih efekata uzrokovanih pandemijom na privredu i stvaranju uslova za održivi rast privrede i zapošljavanje kroz 5 kreditno-garantnih programa Vlade FBiH.
“Veliko nam je zadovoljstvo što učestvujemo u garantnom programu Vlade Federacije koji dolazi u izrazito bitnom momentu za privrednike i ekonomiju uopšte i koji će sigurno imati pozitivan utjecaj na održavanje ali i oporavak privredne aktivnosti u zemlji. Ovaj program će omogućiti lakši pristup finansiranju našim klijentima, i mi kao Banka koja ima dugogodišnje iskustvo u upotrebi garantnih programa različitih međunarodnih institucija i koja je velikim dijelom fokusirana na kreditiranje malih i srednjih preduzeća, zaista možemo to potvrditi”, rekao je predsjednik Uprave ProCredit Bank, Amir Salkanović.
Inicijalna sredstva Garancijskog fonda će već početkom oktobra 2020. biti uvećana za dodatnih 20 miliona KM. Garancijski potencijal je peterostruko veći, što dodatno potvrđuje važnost i dugoročnost ovog instrumenta pomoći privrednicima i obrtnicima.
Tim povodom, v.d. predsjednik Uprave Razvojne banke FBiH Semir Fejzić je kazao kako je način funkcionisanja Garancijskog fonda definisan ugovorima o poslovnoj saradnji sa komercijalnim bankama, odnosno da će Razvojna banka FBiH, u ime Federacije, izdavati garancije Garancijskog fonda komercijalnim bankama kao instrument obezbjeđenja 50% glavnice kredita koji komercijalna banka odobri svom klijentu.
“Komercijalne banke će odobravati kredite poduzetnicima u skladu sa uslovima kreditno-garantnih programa. Ciljevi kreditno-garantnih programa je da, u uvjetima otežanog i onemogućenog poslovanja usljed pandemije virusnog oboljenja Covid-19, bude obezbijeđena podrška privrednicima koji imaju problem u pristupu kreditnim sredstvima za održanje potrebne likvidnosti, održanje postojećeg stepena zaposlenosti, te kreiranje novih radnih mjesta. Podrška privrednicima, kao krajnjim korisnicima Garancijskog fonda, se ogleda u mogućnosti da obezbijede povoljnija kreditna sredstva putem komercijalnih banaka koja će dijelom biti obezbijeđena garancijom Garancijskog fonda”, naglasio je Fejzić.
Pet kreditno-garantnih programa Vlada FBiH je formirala u cilju podrške za poljoprivredu i prehrambenu industriju, za mikro, mala i srednja preduzeća, obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti, te za izvoznike i za velika preduzeća.