ProCredit Bank: Kreditni portfolio u segmentu malih i srednjih preduzeća porastao 21 posto

Kvalitet kreditnog portfolia ProCredit Bank u BiH konstantno se poboljšava i trenutno je iznad tržišnog prosjeka. Čak 17 posto malih i srednjih preduzeća u BiH koristi kreditne linije i druge usluge ProCredit Bank  

0
2507
Članovi Uprave ProCredit Bank istakli su aktivnosti na jačanju kvaliteta kreditnog portfolia banke (Foto: Profitiraj.ba)

U Bosni i Hercegovini trenutno su u zamahu transformacije biznis modela poslovanja ProCredit Bank koje omogućavaju rast i razvoj Banke, kao što je to bio slučaj u cijeloj Grupaciji, a pogotovo u zemljama regiona, rečeno je danas u Sarajevu na novogodišnjem druženju članova Uprave ProCredit Bank sa predstavnicima medija u BiH.
Također, kreditni portfolio Banke u dijelu malih i srednjih preduzeća (MSP) porastao je za 21 posto zaključno sa novembrom 2017. godine u odnosu na isti period lani. Interesantan je i podatak da čak 17 posto malih i srednjih preduzeća u BiH koristi kreditne linije i druge usluge ProCredit Bank.
Inače, kvalitet kreditnog portfolia ProCredit Bank konstantno se poboljšava te je trenutno iznad tržišnog prosjeka, što ukazuje na stabilnost i dugoročnu viziju poslovanja Banke.
Članovi Uprave ProCredit Bank, Edin Hrnjica (generalni direktor), Amel Agić i Amir Salkanović (izvršni direktori), kazali su da se transformacija biznis modela ogleda prije svega u investicijskom ciklusu usmjernom na digitalizaciju i poslovanje sa malim i srednjim preduzećima, a što će omogućiti rasti i razvoj te jačanje kvaliteta kreditnog portfolia Banke. Istaknuto je i da primjenom tog modela transformacije poslovanja sve ProCredit banke u zemljama okruženja bilježe konstantan rast kreditnog i depozitnog portfolia.

Podrška malim i srednjim preduzećima

Prvi čovjek ProCredit Bank u BiH Edin Hrnjica istakao je da je usljed uticaja principa društvene odgovornosti Banka u tekućoj godini pristala na niže tržišno uvjetovane marže kako bi u potpunosti akcenat stavila, ne na čisti profit, nego na podršku stabilnim malim i srednjim preduzećima koje uredno plaćaju poreske i druge obaveze te doprinose razvoju bh. ekonomije.
Posvećena pronalaženju inovativnih rješenja u cilju pružanja što više mogućnosti klijentima da preuzmu upravljanje svojim finansijama, ProCredit Bank je kreirala uvjete za snažniji razvoj sektora pružanja usluga prema privatnim licima sa ciljem jednostavne, sigurne, brze i cjenovno povoljne usluge.
U 2017. godini investirano je u razvoj web platforme za rad sa fizičkim licima www.procreditbank-direct.com u koju je primjenom inovacija uključena jedinstvena ponuda da se za 10 KM dobija tekući račun, štedni račun, internet bankarstvo, debitna kartica, e-mail izvodi, i obavljanje 20 plaćanja u zemlji bez ikakvih provizija.
U razgovoru sa novinarima je istaknuto da je još 2015. godine ProCredit Bank bila prva banka u BiH koja je otvorila samouslužnu Zonu 24/7.
Kao prva banka u BiH, ProCredit Bank je ušla i u proces digitalne transformacije, nastojeći konstantno svojim klijentima olakšati dolazak u poslovnicu. Pored mašina koje omogućavaju polog kovanica, uloženo je i u nabavku bankomata koji klijentima omogućavaju da izvrše polog i isplatu novčanica u eurima.
“U cilju pojednostavljenja dostupnosti i funkcionalnosti bankarstva, investirali smo i u razvoj mobilnog bankarstva sa opcijom da korisnik potpuno samostalno blokira i odblokira svoju debitnu karticu, izmijeni dnevni limit svoje kartice i drugim opcijama. Na ovaj način, Banka pruža još jednu mogućnost klijentima da preuzmu upravljanje svojim finansijama”, kazao je Amir Salkanović, izvršni direktor ProCredit Bank.
Istaknuto je i da je ProCredit grupacija koja posluje u zemljama Istočne i Jugoistočne Evrope vrlo stabilna, sa respektabilnim dioničarima ProCredit Holdinga, kao što su KfW, IFC, TIAA, DOEN, itd. Prema finansijskim rezultatima Grupacije sa trećim kvartalom 2017. godine, ProCredit grupacija nastavila je rasti tako da su rezultati premašili očekivanja Grupe. Tako je na nivou Grupacije kada su u pitanju krediti preko 30.000 eura, što se smatra ciljnim segmentom, portfolio rastao za 12,9 posto u odnosu na isti period prošle godine. Cjelokupni portfolio zabilježio je rast od oko 5,6 posto, a taj iznos bi bio i veći da se Grupacija nije opredijelila za planirano smanjenje kredita za potrošačke namijene (krediti do 30.000 eura).

Banka dokapitalizovana sa 2 miliona eura

Istaknut je značaj njemačkog kapitala, tj. stabilnost poslovanja cijele Grupacije za ProCredit Bank BiH.
“ProCredit Holding je jedini dioničar naše banke koja ima punu podršku vlasnika i dioničara u Frankfurtu. Dokaz tome je i dokapitalizacija u visini od 2 miliona eura s kojom ProCredit Bank BiH ima punu podršku Holdinga da ostvari svoje ciljeve”, istakao je Salkanović.
ProCredit Bank će nastaviti i u 2018. godini sa ulaganjem u poboljšanje usluga u pravcu rasta kreditnog portfolia u segmentu malih i srednjih preduzeća, omogućavanja pristupa fondovima EU, stalnih ulaganja u modernizaciju i opremljenost Zona 24/7 te elektronskih kanala.
“Nastavit će se sa ulaganjem u obuku i razvoj zaposlenika, gdje za rezultat imamo razvijen sistem zapošljavanja kroz ProCredit Entry Programe koji predstavlja bazu za zaposlenje u našoj instituciji, gdje svaki zaposlenik Banke ima mogućnost pohađanja kurseva engleskog jezika i naknadnog obrazovanja i razvoja kroz jednogodišnju bankarsku akademiju namijenjenu svim zaposlenicima Banke, kao i kroz trogodišnju menadžersku akademiju u Furthu u Njemačkoj”, kazao je Amel Agić, izvršni direktor ProCredit Bank.
U razgovoru s novinarima istaknuto je da će Banka nastaviti sa aktivnostima na promociji principa društvene odgovornosti, kao što su angažman na implementaciji internih ekoloških mjera te daljni podsticaj klijenata da ulažu u ekološki održive projekte kroz stimulativne kamatne stope.
Tu su i implementacija credit risk standarda i kvalitetna i odgovorna finansijska analiza, implementacija novih IFRS 9 standarda, obezbjeđivanje međunarodnih garantnih linija koje će omogućiti lakši pristup finansiranju inovativnim preduzećima, osnaživanje regionalne saradnje na nivou Jugoistočne i Istočne Evrope kroz formulisanje stimulativnih provizija za međunarodni prilive i odlive, osnaživanje klijenata da samostalno upravljaju sopstvenim finansijama i ne zavise od rada finansijskih institucija, te na koncu ono na što su u ProCredit Bank naročito ponosni, a to je finansijska edukacija u domeni štednje i izbjegavanje potrošačkog kreditiranja, čime se izbjegavaju problemi prezaduživanja kako kompanija, tako i stanovništva.

Povezani tekstovi
ProCredit Bank i EIF potpisali COSME sporazum: Povoljniji krediti za poduzetnike u BiH
Edin Hrnjica: U fokusu ProCredit Bank je digitalna transformacija i online ekspanzija