ProCredit Banka predstavlja mrežu punjača za električne automobile

0
768
ProCredit Bank e-punjačima pokriva najveće gradove i puteve u BiH

U Evropi i svijetu odavno, a u zemljama regiona u posljednje vrijeme sve intenzivnije, e-mobilnost postaje neodvojivi dio svakodnevnice.
Automobili sa motorima s unutrašnjim sagorijevanjem imaju enormno učešće u zagađenju okoliša i emisiji CO2, stoga se proizvođači i korisnici okreću novim tehnologijama, hibridnim i, sve više, vozilima na potpuno električni pogon. Bosna i Hercegovina još uvijek kasni u odnosu na statistiku regiona, no sada je vrijeme za promjene, bar kada se radi o uspostavi potrebne infrastrukture.
ProCredit Bank je poduzela dva važna koraka u ovom pravcu.
Prvi, instalacija električnih punjača, je intenzivirana u posljednjem kvartalu 2021. ProCredit Bank tako danas e-punjačima pokriva najveće gradove i puteve u BiH: danas, oni su dostupni od krajnjeg zapadnog dijela zemlje, Cazina, sve do juga u Mostaru, sa stanicama u gradovima Banja Luka, Doboj, Brčko, Tuzla i sa čak tri punjača u Sarajevu.
“Stava smo da svaki pojedinac i kolektiv mogu napraviti promjenu i dati doprinos razvoju i transformaciji naših, tradicionalno vrlo zagađenih, gradova za zdraviju i čišću sredinu”, pojašnjava Amir Salkanović, predsjednik Uprave ProCredit Bank BH.
“Naša je dužnost, obaveza i, u konačnici, opredjeljenje da u toj promjeni aktivno učestvujemo”, kaže Salkanović i naglašava da se zaštita okoliša nalazi u središtu misije ProCredit Bank.
Vlastitim primjerom ova banka nastoji pridonijeti razvoju koji će biti ekološki i društveno održiv. Tako je ProCredit Bank prva banka u Bosni i Hercegovini koja je uporedo s razvojem eko-voznog parka, razvijala i razvija infrastrukturu za snabdijevanje ovih vozila.
Cijela ProCredit Grupacija učestvuje u ovoj transformaciji. Od Bosne i Hercegovine, preko Srbije, Makedonije i Albanije, potom Bugarske, Rumunije, Moldavije i Gruzije pa sve do visokog sjevera Ukrajine, osigurana je pouzdana i dobro razgranata mreža e-punjača. Ovim ulaganjem, namjera Grupacije je ohrabriti kupce ekološki prihvatljivih vozila, promocija nula CO2 emisije i sveukupno smanjenje ne samo eksploatacije prirodnih resursa, nego i troškova za održavanje i korištenje automobila.
“Nema više izgovora, vozite na struju i besplatno”, poručuju.
Parking mjesta su označena zelenom površinom sa ciljem ukazivanja na zelenu politiku kojoj banka teži u svome strateškom opredjeljenju, definiranu i standardom ISO 14001:2015, kojim je još u februaru 2017. potvrđeno da ProCredit posluje u skladu sa međunarodno uspostavljenim normama zaštite i unapređenja životne sredine.

Mapa lokacija e-punjača korisnicima olakšava planiraniranje putovanja

Drugi važan korak u poticanju elektromobilnosti bilo je i kreiranje upravo predstavljene aplikacije ‘ProCredit Electric Stations’, koja kroz vrlo preciznu mapu lokacija e-punjača korisnicima olakšava planiraniranje putovanja sa praktičnog, ali i bezbjednosnog aspekta. Pomoću aplikacije korisnici mogu provjeriti tehničke karakteristike svih ProCredit stanica za e-punjenje, dobiti uputstva za vožnju do njih i vidjeti fotografije stanica kako bi ih lakše pronašli. Mapa je dostupna u GooglePlay Storeu za Android, i AppStoreu za iOS korisnike, a besplatna je za download ne samo za klijente banke nego za sve korisnike. Također, punjenje na svim e-punjačimaje besplatno i to u naredne dvije godine.
ProCredit Bank u Bosni i Hercegovini posluje 25 godina. Prva je digitalna i jedina njemačka banka u BiH, orijentisana ka razvoju i uvođenju inovativnih solucija u finansijski sektor.