ProCredit grupacija: Neto dobit u prvom polugodištu porasla 68% na 36,4 miliona eura, poboljšan povrat na kapital za 9,1%

Portfolio kredita za klijente ostvario je rast za 402 miliona EUR ili 7,7%, a depozita klijenata za 2,5%. Uprava povećava prognoze za povrat na kapital za 2021. godinu na 8,0% - 9,5%

0
628
ProCredit grupacija značajno poboljšala rezultate u prvom polugodištu 2021. godine, uz stalni snažan rast

ProCredit grupacija, koja je uglavnom aktivna u području jugoistočne i istočne Evrope, prijavila je snažan rezultat ostvaren u prvom polugodištu 2021. godine.
Portfolio kredita za klijente ostvario je rast za 402 miliona EUR ili 7,7%, što je opet odraz visoke stope rasta ostvarene u prethodnim periodima (u prvoj polovini 2020: +255 miliona EUR ili 5,3%). Konsolidovani rezultat povećan je za 68%,na 36,4 miliona EUR (u prvoj polovini 2020: 21,7 miliona EUR ), što predstavlja značajno poboljšanje povrata na kapital od 9,1% (u prvoj polovini 2020: 5,5%). Na osnovu snažnog finansijskog rezultata ostvarenog u prvoj polovini godine, Uprava je 23. jula 2021. godine povećala prognozu za povrat na kapital za finansijsku 2021. godinu na 8,0% – 9,5% (prethodno: 6,0% – 7,5%).
Uprava ProCredita ima pozitivan stav prema rezultatima ostvarenim u prvom polugodištu i budućim izgledima grupacije.
“Zadovoljni smo ovim rezultatima i prepoznajemo koliko kvalitetno su kolege uspjele provesti našu poslovnu strategiju u vrlo teškim tržišnim uslovima. Naša osnovna snaga i dalje su bliski odnosi koje njegujemo sa pažljivo odabranim klijentima, naša sposobnost da kreditnim rizikom upravljamo efikasno, te visok stepen digitalizacijenaših poslovnih procesa. Kako počinjemo izlaziti iz pandemije Covid-19, naši klijenti – mala i srednja preduzeća, koji su tako važni za održiv ekonomski oporavak, gledaju u budućnost sa sve većom sigurnošću. Vjerujemo da ProCredit banke mogu igrati glavnu ulogu u omogućavanju trajnog uspjeha tih klijenata. Zbog toga još jače vjerujemo da je održivi pristup koji primjenjujemo, a ne pristup zasnovan na agresivnom potrošačkom kreditiranju koje sada dominira našim tržištima, pravi način da se postigne značajan uticaj na ekonomijei društvau razvoju, uz stvaranje održivih povrata za ProCredit grupaciju“, navode iz Uprave ProCredita.
Rast portfolija ProCredit grupacije od 402 miliona EUR ili 7,7% u znatnoj mjeri prelazi ionako povoljne brojke rasta ostvarene u prethodnoj godini (u prvoj polovini 2020:+255 miliona EUR ili 5,3%). Sve ProCredit banke zabilježile su dobre stope rasta od najmanje 4,5%. Na dan 30.06.2021. godine, portfolio eko kredita iznosio je 1,1 milijardu EUR (31.12. 2020. godine: 1,0 milijarda EUR), što čini 19,1% ukupnog portfolija. Finansiranje segmenta obnovljive energije i dalje ostvaruje posebno dobar rast.
I kod depozita klijenata ostvaren je dobar rast u prvoj polovini 2021. godine. Rast depozita od 123 miliona EUR ili 2,5% bio je oko nivoa zabilježenog u prethodnom periodu (prva polovina 2020: +113 miliona EUR , +2,6%). Povećanje depozita uglavnom se odnosina oblast depozita po viđenju i štednju, a može se pripisati direktnom bankarskom poslovanju sa klijentima – fizičkim licima.

Bolji rezultati uz rast prihoda i nizak trošak rizika

Dobit nakon oporezivanja od 36,4 miliona EUR predstavlja povrat na kapital od 9,1%, što je značajno poboljšanje u odnosu na prethodnu godinu (u prvoj polovini 2020: 21,7 miliona EUR ili 5,5%). Do povećanja rezultata od 68% došlo je zbog nižeg troška rizika sa jedne strane i povećanja operativnog prihoda od 5 miliona EUR sa druge strane. Osnovica troška ponovo je bila uveliko stabilna, sa daljim poboljšanjem koeficijenta trošak-prihod na 64,4% (u prvoj polovini 2020: 66,5%).
U prvom polugodištu 2021. godine ostvareno je blago poboljšanje kvaliteta portfolija u odnosu na kraj 2020. godine. Krajem juna 2021. udio kredita umanjene vrijednost pao je na 2,5% (31.12. 2020: 2,6%); udio kredita u 2. fazi smanjen je za 0,5 procentualnih poena, na 4,4%. Pored toga, u odnosu na prethodnu godinu porasle su i otplate otpisanih kredita. Ti pozitivni događaji pomogli su značajno smanjenje troškova rezervi za gubitke, za 13 miliona EUR, na 2,7 miliona EUR, u odnosu na isti period prethodne godine (u prvoj polovini 2020: 15,7 miliona EUR). Trošak rizika iskazan na godišnjem nivou iznosio je 10 baznih poena (u prvoj polovini 2020: 64 bazna poena).
Neto kamatni prihod iznosio je 103,2 miliona EUR, što je više nego u prvoj polovini 2020. godine, kada je iznosio 99,9 miliona, i to uglavnom zbog snažnog poslovnog rasta i marži koje su se stabilizovale u svim bankama ProCredit grupacije. Neto kamatna marža je blago smanjena u odnosu na prethodnu godinu, za 0,1 procentualni poen, na 2,8%, ali je porasla za 0,2 procentualna poena od prvog kvartala 2021. godine.
Povećanje neto kamatne marže u drugom kvartalu 2021. godine pomoglo je značajno povećanje neto kamatnog prihoda od 4,6 miliona EUR ili 8,5% u odnosu na prvi kvartal. Neto prihod od provizija i naknada je sa 24,1 milion EUR bio iznad nivoa zabilježenog u prethodnoj godini (prva polovina 2020: 22,6 miliona EUR).
Stabilna struktura troškova i stabilan poslovni rast dodatno naglašavaju potencijal za rast koji posjeduje poslovni model ProCredit grupacije. U prvoj polovini godine došlo je do tek blagog povećanja troškova osoblja i administrativnih troškova, za 0,5 miliona EUR, na 83,3 miliona EUR. Troškovi osoblja porasli su za 2,2%, dok je u slučaju administrativnih troškova došlo do blagog smanjenja.

Uprava povećala prognozu za povrat na kapital

Na osnovu pozitivnog razvoja događaja u prvoj polovini godine i još uvijek opreznih, ali sve optimističnijih očekivanja za drugu polovinu 2021. godine, Uprava ProCredita je 23.07.2021. godine, povećala svoja očekivanja vezana za profit za fiansijsku 2021. godinu. Za finansijsku 2021. godinu očekuje se veći povrat na kapital od 8% do 9,5% (prethodno: 6,0% – 7,5%), uz znatno smanjen trošak rizika u odnosu na finansijsku 2020. godinu, te koeficijent trošak-prihod od oko 65%. Time bi koeficijent trošak-prihod bio na nižoj granici prognoziranih vrijednosti za 2021. godinu, od 65% – 68%, kako je prognozirano u Godišnjem izvještaju za 2020. godinu. Očekuje se da će rast kreditnog portfolija klijenata i dalje biti oko 10%, s tim da značajni uticaji valutanisu uzeti u obzir.

Kapitalizacija i dalje povoljna

Koeficijent redovnog osnovnog kapitala (puna stopa redovnog osnovnog kapitala (CET1 fully loaded) na dan 30.06.2021. godine iznosio je 13,7%, što je iznad nivoa ostvarenog na kraju 2020. godine (13,3%). Konsolidovani rezultat za drugu polovinu 2020. priznat je u redovnom osnovnom kapitalu,ali ne i rezultat iz prve polovine 2021. godine. Rezultat iz prvog polugodišta 2021. bit će priznat u redovnom osnovnom kapitalu od trećeg kvartala 2021. godine. Koeficijent poluge od 9,3% znatno je iznad prosjeka za bankarski sektor.
Već je u potpunosti izvršen odbitak od redovnog osnovnog kapitala isplate dividendi planirane za četvrti kvartal u visini od 0,35 EUR po dionici, odnosno, 20,6 miliona EUR.
Zbog boljih finansijskih rezultata, Uprava je povećala i svoju prognozu za koeficijent redovnog osnovnog kapitala (puna stopa redovnog osnovnog kapitala. Sada se očekuje da će on do kraja finansijske 2021. godine biti iznad13% (ranije iznosio oko 13%).

Virtualni Dan tržišta kapitala za ProCredit grupaciju 12. oktobra

Prvi Dan tržišta kapitala za ProCredit grupaciju održaće se 12.10.2021. godine u 14 sati po srednje-evropskom ljetnom vremenu. Taj događaj odvijaće se virtualno, a namijenjen je zainteresovanim analitičarima i ulagačima za detaljan uvid u model poslovanja ProCredit grupacije.
Detaljne informacije o Danu tržišta kapitala za 2021. godinu bit će objavljene u narednim sedmicama na web stranici ProCredit Holdinga, u sekciji Odnosi sa investitorima.
Privremeni izvještaj Uprave ProCredit grupacije za prvo polugodište 2021. godine dostupan je od danas na web stranici ProCredita Holding u sekciji Odnosi sa investitorima, na adresi: https://www.procredit-holding.com/en/investor-relations/reports-publications/financial-reports/