ProCredit Bank zadržala lidersku poziciju u SME sektoru, portfolio u 2018. porastao 10 posto

U 2019. godini planiran je rast kreditnog portfolija u SME sektoru (mala i srednja preduzeća) od oko 15 posto

0
1696
Predsjednik i članovi Uprave ProCredit Bank, Edin Hrnjica, Amel Agić (L) i Amir Salkanović (D) u razgovoru s novinarima

ProCredit Bank BiH je zaključno sa oktobrom 2018. ostvarila ukupan rast od 10 posto, dok je sa 16 posto udjela u tržištu zadržala lidersku poziciju u poslovanju sa malim i srednjim preduzećima (SME), istovremeno se nametnuvši na tržištu u poslovnju sa stanovništvom sa dosta inovacija kao digitalna banka čije usluge su prilagođene savremenim trendovima.
U 2019. godini planiran je rast kreditnog portfolija u SME sektoru od oko 15 posto, istaknuto je danas tokom novogodišnjeg razgovora predsjednika i članova Uprave ProCredit Bank – Edina Hrnjice, Amela Agića i Amira Salkanovića,  sa predstavnicima bosanskohercegovačkih medija.

Lider SME sektora

Predsjednik Uprave ProCredit Bank Edin Hrnjica u uvodnom obraćanju istakao je da Banka ostaje posvećena razvoju bosanskohercegovačke privrede, a SME sektor vidi kao najvažniji pokretač razvoja u smislu otvaranja novih radnih mjesta i jačanja izvoza.
“Banka je u ovoj godini zaključno sa oktobrom ostvarila rast od 10 posto a to sve uz jačanje kvalitete kreditnog portfolija. Bitno je istaći i da ProCredit na grupacijskom nivou također bilježi snažan rast kreditnog portfolija”, rekao je Hrnjica.
Prvi čovjek ProCredit Bank ističe da je poseban akcenat stavljen na tzv. green portfolio u podržavanju investicija koje su ekološki i društveno odgovorne navodeći da su u 2018. u ukupnim investicionim kreditima čak 26,5 posto udjela činili green investicioni krediti, a od ukupnog portfolia banke green portfolio iznosi 17,1 posto.
ProCredit Bank je i u 2018. nastavila pružati klijentima pristup povoljnim kreditnim i garantnim linijama Evropskog investicionog fonda i Evropske investicione banke. Ove garantne linije nude značajne pogodnosti malim i srednjim preduzećima, ne samo u komercijalnom smislu nego i kroz smanjenje kolateralne pokrivenosti, što je prepoznato kod klijenata kao veliki benefit. Tome svjedoči i podatak da je samo u toku 2018. godine plasirano 66 miliona KM iz garantnih linija koje koristi oko 200 preduzeća.
I u 2019. godini planiran je nastavak uspješne saradnje sa evropskim partnerima kako bi našim klijentima omogućili što jednostavniji pristup povoljnijim garantnim i kreditnim linijama, rekao je predsjednik Uprave ProCredit Bank Edin Hrnjica.
Banka je zaokružila ranije započete pionirske procese digitalizacije, tako što je od 31.08.2018. godine 100% transakcija urađeno putem elektronskih kanala i zona 24/7. Od septembra 2018. godine u poslovnicama banke nema gotovine, odnosno implementiran je tzv. cashless model poslovanja.

Poslovanje sa stanovništvom

Član Uprave ProCredit Bank Amir Salkanović istakao je da je uspješnim rezultatima banke doprinijela i nova, jedinstvena usluga za fizička lica koja je fokusirana na poslovanje sa stanovništvom. Banka je nastupila inovativno ponudivši set usluga za fizička lica sa izuzetnim pogodnostima u domenu plaćanja (20 besplatnih plaćanja), zatim besplatne konverzije KM i EUR valuta, te besplatna tri podizanja sa beskontaktnom Mastercard karticom na bankomatima drugih banaka širom BiH, itd.
Inače, ova usluga osmišljena je za sve klijente koji žele autonomiju u obavljanju bankarskih transakcija i da pri tome svi klijenti imaju isti tretman.
Salkanović je dodao i da je ProCredit Bank nastavila ulagati u unaprijeđenje PCB Direct online platforme za fizička lica koja omogućava online aplikaciju za usluge, kao i informacije o aktuelnoj ponudi banke za fizička lica.
Jedna od najvažnijih prednosti banke upravo je digitalno poslovanje, koje uključuje ATM-ove u KM i EUR valuti, mogućnost obavljanja svih bankarskih transakcija u zonama 24/7, te činjenica da je ProCredit jedina banka koja pruža mogućnost korištenja svih usluga u potpunosti bez gotovine.
Promovirajući kulturu štednje s jedne strane, kao i odgovornost u kreditiranju u smislu da se ne promoviraju i ne nude gotovinski i potrošački krediti sa druge strane, banka je razvila koncept jednostavnih i fleksibilnih štednih usluga. Pri tome, banka ta sredstva štediša koristi za plasmane SME klijentima za ulaganja u projekte koji jačaju privredu i generišu nova radna mjesta.

U fokusu ProCredita je digitalno poslovanje, bankarske transakcije mogu se obaviti u zonama 24/7

Prognoza za 2019.

“Naš plan je daljnje jačanje tržišne pozicije kao lidera u poslovanju sa SME preduzećima, sa posebnim osvrtom na podršku izvoznicima, zatim podršku uvoznicima kroz stimulaciju kada su u pitanju prilivi i odlivi iz inostranstva, nastavak podrške finansiranju kroz garantne fondove i generalno nastavak sveobuhvatne posvećenosti SME sektoru kao nosiocu razvoja ekonomije u zemlji”, istakao je Amel Agić, član Uprave ProCredit Bank.
U tom kontekstu, dodao je, planiran je rast kreditnog portfolija u malim i srednjim preduzećima od oko 15 posto u 2019. godini. Imajući u vidu strateško opredjeljenje banke i grupacije kada je u pitanju ovaj segment, poseban akcent će ponovo biti na razvoju tzv. ‘green’ investicijama sa dosegom 20 posto od ukupnog portfolija u ovom sektoru.
Također, nastavak započete implementacije novog koncepta prema fizičkim licima je strateško opredjeljenje banke u ovom segmentu i u 2019. godini. Napori uloženi u stvaranje digitalne banke su urodili plodom. Uvođenje jedinstvene usluge koja podrazumijeva cjelokupan set usluga prema fizičkim licima od održavanja računa, domaćih plaćanja, preko e-bankinga i kartice kojom se omogućavaju tri besplatna podizanja na svim bankomatima u državi, i sve to po jedinstvenoj cijeni, pokazalo se revolucionarnim.
“Naše insistiranje na nepromoviranju potrošačkog bankarstva i nezaduživanju građana je očito naišlo na razmijevanje kod jednog dijela klijenata na tržištu u kojem su banke mahom fokusirane na potrošačko kreditiranje građana. Stoga, u 2019. godini planiramo rast depozita fizičkih lica od oko 20%.
Dakle, nastavljamo sa promocijom direktnog bankarstva kao nečeg po čemu smo već prepoznati na tržištu i šire. Uvođenjem 100% automatizacije i potpuni prestanak rada sa gotovinom, te fleksibilnost koju naš e-banking pruža kada je u pitanju upravljanje sredstvima su dodatni iskorak”, rekao je Agić.
ProCredit Bank u 2019. planira unapređenje nove m-banking aplikacije koja će odgovoriti svim zahtjevima koje prosječan klijent može imati kod usluge mobilnog bankarstva, a krajem godine planirano je i uvođenje plaćanja mobitelom. Pri tome je posebna pažnja posvećena sigurnosnim aspektima na svim nivoima u skladu sa najsavremenijim standardima, rečeno je u razgovoru čelnika ProCredit Bank sa novinarima.