Prodaja nekretnina putem javnih oglasa u BiH smanjena za 38%

0
489
Počinje primjena pravilnika za provođenje Zakona o posredovanju u prometu nekretnina u FBiH

Prema podacima agencije Briefing za praćenje i analizu tendera broj objavljenih javnih poziva/oglasa za nekretnine je prilično smanjen u 2020. u odnosu na prethodne dvije godine.
Posmatrajući prvih pet mjeseci ove godine kada je objavljeno 282 oglasa za prodaju, nabavku ili iznajmljivanje nekretnina, evidentan je pad od 38 posto u odnosu na isti period prošle godine.
Analizom objava na web stranicama naručitelja, a Briefing ih prati preko 2.500, broj oglasa za nekretnine je također smanjen. U 2020. je objavljeno 220 dok je prošle godine bilo 285 poziva za nekretnine.
“Oglase za prodaju/nabavku ili iznajmljivanje nekretnina najčešće objavljuju državne institucije i preduzeća, ali i privatne firme te dionička društva. U ovim javnim oglasima i pozivima dominira prodaja nekretnina/imovine preduzeća u stečaju, sudska prodaja, potom građevinsko i poljoprivredno zemljište, stanovi, ali i iznajmljivanje poslovnih prostora”, kazao je Tarik Džaferović, direktor agencije Briefing.
Kada se analiziraju objavljeni pozivi za nekretnine u 2020. godini prema regionalnoj zastupljenosti 53 posto je objavljeno u FBiH, 46 posto u RS-u i jedan posto u Brčko distriktu.
U 216 objavljenih poziva nekretnine se prodaju ili nabavljaju. Od ovog broja 40 je stanova, 75 oglasa je za zemljište dok se 101 objava odnosi na prodaju stečajne mase. U oglasima preduzeća koja su u stečaju često se uz nekretnine prodaju mašine i oprema.
U preostalih 66 objava je iznajmljivanje poslovnih prostora i zemljišta za panoe/reklame te ostalo. Oglasi za nekretnine se najčešće objavljuju u dnevnim novinama i na web stranicama naručitelja tako da su samo tri objave u službenim izvorima, odnosno Portalu javnih nabavki BiH za nabavku nekretnina.
Nekretnine se pretežno prodaju ili iznajmljuju postupkom javne aukcije ili prikupljanjem pisanih zatvorenih ponuda, saopćeno je iz agencije Briefing.