Prodaje se Dom penzionera Nedžarići u Sarajevu: Početna cijena 10,36 miliona KM

0
1148
Bivši Dom penzionera u Nedžarićima kupila je firma Mont-ing iz Visokog

Vlada Federacije BiH danas je dala saglasnosti za prodaju, putem javne aukcije, četiri nekretnine u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO).
Tako će Dom penzionera Nedžarići, u Bulevaru Meše Selimovića u Sarajevu, biti ponuđen na prodaju po početnoj cijeni od 10.364.140 KM.
U Travniku će biti ponuđene dvije nekretnine u ulici Mehmed-paše Kukavice broj 24-26, površine 65 m2, po početnoj cijeni od 41.350 KM, te od 78 m2 po 49.620 KM.
Na aukciji će se, po početnoj cijeni od 20.400 KM, naći i stambena jedinica od 53 m2, koja se nalazi u ulici Dragana Kulidžana broj 2/I u Sarajevu.
Prodaju ove četiri nekretnine će, na osnovu posebnog ugovora zaključenog sa Federalnim zavodom PIO, izvršiti Agencija za privatizaciju u FBiH.