Produžen rok za dostavu ponuda za dodjelu koncesije u FBiH

0
407
Produžen rok za učešće na javni poziv za dodjelu koncesije za istraživanje nafte i plina u FBiH

Vlada FBiH danas je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o uticaju pandemije koronavirusa na međunarodni javni poziv za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije BiH, te prihvatila produženje roka za dostavu ponuda za dodjelu koncesija za četvrti kvartal 2020. godine.
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da izvrši sve aktivnosti za javnu objavu o produženom roku i da, na osnovu procijenjenog stanja i mogućnosti pripreme i dostave ponuda, odredi tačan datum do kojeg one mogu biti dostavljene i to objavi na svojoj i web stranici Vlade FBiH i to najmanje dva mjeseca prije određenog dana za dostavu ponuda.