Produžen rok za prijave za subvencioniranu liniju ZDK i BBI banke

0
230
Kreditna linija u BBI banci za privrednike sa područja Zeničko-dobojskog kantona

Ministarstvo privrede Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) i BBI banka potpisali su aneks ugovora o subvencioniranoj liniji za mala i srednja preduzeća (MSP) kojim je rok za podnošenje zahtjeva za sredstva iz ove linije produžen do utroška sredstava namijenjenih za isplatu subvencije.
Riječ je o finansijskoj liniji u okviru koje privrednicima sa područja ZDK u BBI banci mogu uzeti finansiranja po subvencioniranoj stopi od nula posto. Za realizaciju Ugovora BBI je osigurala sredstva u iznosu 8,8 miliona KM, dok je Vlada ZDK za subvenciju profitne marže obezbjedila 300.000 KM.
Sredstva će se odobravati za ekonomsku stabilizaciju, održavanje likvidnosti, nabavku osnovnih sredstava, povećanje obima proizvodnje i usluga, očuvanje postojećih i obezbjeđenju novih radnih mjesta.
Dodatne informacije o subvencioniranoj finansijskoj liniji potencijalni korisnici mogu dobiti u poslovnim jedinicama BBI banke u Zenici, Kaknju, Tešnju i Visokom.
Javni poziv se može preuzeti na linku ovdje.