Produženje odluke o preferencijalnom tretmanu domaćeg u iznosu od 30%

0
630
Tegeltija razgovarao sa entitetskim premijerima o zdravstveno-epidemiološkoj i ekonomskoj situaciji u BiH

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija razgovarao je danas u Sarajevu sa premijerom Republike Srpske Radovanom Viškovićem i premijerom Federacije BiH Fadilom Novalićem o trenutnoj zdravstveno-epidemiološkoj i ekonomskoj situaciji u BiH u kontekstu preduzimanja neophodnih socio-ekonomskih mjera kao odgovora na krizu nastalu usljed pandemije virusa korona.
Tegeltija je istakao da je, imajući u vidu težinu i obim posljedica pandemije, kao i neizvjesnost vremenskih i svih drugih parametara u vezi sa pandemijom, od velike važnosti da svi nivou vlasti u BiH, u skladu sa svojim nadležnostima definišu paket mjera za ublažavanje efekata pandemije, te da se kroz djelovanje nedavno formirane Grupe za socio-ekonomski odgovor na pandemiju virusa korona obezbijedi efikasna koordinacija definisanja socio-ekonomskih mjera.
Na sastanku je usaglašeno nekoliko urgentnih mjera koje će već početkom naredne sedmice, u skladu sa inicijativama RS i FBiH, razmatrati Vijeće ministara, a odnose se na usvajanje nove Odluke o preferencijalnom tretmanu domaćeg u iznosu od 30% kao hitan odgovor i pomoć privredi u BiH, a koja će važiti najmanje godinu dana.
Takođe, dogovoreno je da će Vijeće ministara razmatrati izmjenu Odluke o posebnim uslovima za ulazak stranaca u BiH, kojom će biti odobren ulazak stanaca koji u svrhu realizacije poslovnih aktivnosti sa domaćim kompanijama imaju potrebu da putuju u BiH (proizvodne aktivnosti, realizacije remonta, prijem i odobravanje proizvoda za izvoz itd), uz propisivanje i poštovanje posebnih zdravstveno-epidemioloških procedura za ovakve slučajeve od strane nadležnih institucija.
U kontekstu zajedničkog i koordinisanog odgovora na socio-ekonomsku krizu prouzrokovanu virusom korona, učesnici sastanka su se usaglasili da će se u budućem periodu ubrzano raditi na definisanju mjera, te zajedničkom nastupu prema međunarodnim finansijskim institucijama kako bi se zajednički obezbijedila povoljna finansijska sredstva i pokrenuo veliki investicioni ciklus u BiH, te na taj način ojačao oporavak privrede, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.