Produženje rokova za završetak konsolidacije privrednih društava u FBiH

0
393
Vlada FBiH utvrdila Prijedlog izmjena Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava

Vlada FBiH danas je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH. Cilj izmjena je produženje rokova za završetak konsolidacije za privredna društva koja su već u ovom postupku, te za prijavu za uključenje onih društava koja posluju s poteškoćama, a iskazala su interes za konsolidaciju.
Pripremajući nova zakonska rješenja, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je, imajući u vidu da je Zakon o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH privremenog karaktera, odnosno da započeti postupci finansijske konsolidacije trebaju biti okončani do 31.12.2021. godine i da su privredna društva zahtjeve za odobravanje postupaka mogla podnositi do 8.2.2020. godine, održalo nekoliko sastanaka s privrednim društavima koja bi išla u postupak finansijske konsolidacije, ali po sadašnjim zakonskim aktima to nije bilo moguće.
Uvažavajući stanje ukupne privrede, za vrijeme i poslije proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (Covid-19), donošenje ovih izmjena Zakona omogućava privrednim društvima da lakše prevaziđu nastale probleme u poslovanju.
Jedno od novopredloženih rješenja je da finansijska konsolidacija društva s većinskim učešćem državnog kapitala može obuhvatiti dugovanja nastala zaključno do 31.12.2019. godine, umjesto sadašnjeg 30.9.2013. godine.
Umjesto dosadašnjeg šestomjesečnog roka za podnošenje zahtjeva za finansijsku konsolidaciju, određen je novi do 31.12.2022. godine.
Trenutno važeće zakonsko rješenje po kojem postupak finansijske konsolidacije ne može trajati duže od 31.12.2021. godine, produženo je do 31.12.2023. godine.
Novo je i rješenje po kojem finansijska konsolidacija društva sa učešćem državnog kapitala i društva sa stopostotnim učešćem privatnog kapitala može obuhvatiti dugovanja nastala zaključno do 31.12.2019. godine, umjesto dosadašnjeg 30.9.2013. godine.
Novina je i da, ako je nad imovinom društva s većinskim učešćem državnog kapitala koje se konsoliduje u toku postupak prinudnog izvršenja kod poslovnih banaka, nadležni organ vlasti donosi odluku o otvaranju novog računa kod poslovne banke za obavljanje platnih transakcija nad kojim ne može biti provedeno prinudno izvršenje dok traje postupak finansijske konsolidacije. Prema novoj odredbi, za taj postupak više nije potrebna saglasnost Porezne uprave FBiH.

Dopune Zakona o Komisiji za vrijednosne papire

Federalna vlada je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Komisiji za vrijednosne papire.
Dopunom Zakona propisano je da izuzetno, u slučaju nemogućnosti imenovanja članova Komisije i njenog nefunkcioniranja na duže razdoblje, predsjednik Federacije BiH, uz suglasnost oba potpredsjednika, imenuje i razrješava privremene članove Komisije, i to na najviše 12 mjeseci, s tim da oni ne mogu biti ponovo imenovani.
U obrazloženju je navedeno da Komisija već duže vrijeme ne funkcionira, a od 30.10.2019. godine dužnost obnašaju samo dva člana inače petočlane Komisije koja, sukladno Zakonu, odluke donosi većinom glasova. Stoga su obustavljene sve aktivnosti iz nadležnosti nadležnosti Komisije.
Ovim izmjenama omogućeno je da u kratkom roku budu riješeni zahtjevi investitora i ostalih sudionika na tržištu kapitala.

Prihvaćen grant od 19 miliona eura za izgradnju autoceste kod Zenice

Federalna vlada danas je prihvatila grant namijenjen za finansiranje izgradnje dionice autoceste Zenica sjever – Žepče jug, poddionica Ponirak – Donja Gračanica, na dijelu Ponirak – Vraca (izlaz iz tunela Zenica), po Sporazumu o investicijskom grantu zaključenom u Sarajevu 17. decembra 2019. godine između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke u iznosu do 19.000.000 eura.
Vlada potvrđuje da je dokumentacija prihvatljiva za FBiH, a posebno Sporazum o grantu i Nacrt supsidijarnog sporazuma između BiH i FBiH.
U periodu provedbe ovog projekta, u Budžetu FBiH nije potrebno osigurati sredstva za dodatno sufinansiranje.

Zbrinjavanje 414 tona neopasnog otpada

Federalno ministarstvo okoliša i turizma upoznalo je Vladu FBiH o uvozu 414 tona neopasnog otpada tekstila od strane Krom reciklaže d.o.o. Drvar, iz Republike Italije u BiH odnosno Federaciju BiH.
U skladu s članom 9. stav 3. Odluke o ratifikaciji Konvencije o kontroli prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovom odlaganju ­ Bazelska konvencija, Federalna vlada danas je zadužila Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH da obezbijedi novčana sredstva, a Federalnu upravu za inspekcijske poslove da, u skladu s relevantnim zakonima, pokrene proceduru zbrinjavanja na okolišno prihvatljiv način 414 tona neopasnog otpada u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zaključka.